Обратна връзка

Служители

Етаж Стая Име, презиме и фамилия Длъжност Телефон за връзка Адрес E-mail
2 203 Живко Димитров Директор на дирекция "Управление на общинска собственост" 056 907 220 ул. Александровска, 26 [email protected]
2 212 Минка Чаушева Началник Отдел "Общинска собственост" 056 907219 ул. Александровска, 26 [email protected]
2 201 Пенка Буйнова Началник "Поземлени отношения" +359 56 907222 ;ул."Александровска"26 [email protected]

Изпрати съобщение до служител