Обратна връзка

Служители

Етаж Стая Име, презиме и фамилия Длъжност Телефон за връзка Адрес E-mail
2 1 Мая Русева Директор на Дирекция "Стратегическо развитие" +359 56 907 457 ул.„Климент Охридски” 3 [email protected]
2 2 Антония Дякова Началник на Отдел "Стратегическо планиране, дигитализация и устойчиво градско развитие" +359 56 841 193 ул.„Климент Охридски” 3 [email protected]
2 2 Величка Великова Началник на Отдел "Международно сътрудничество и интегрирани териториални инвестиции" +359 56 841 193 ул.„Климент Охридски” 3 [email protected]
2 201 Павлин Михов Директор на Дирекция "Околна среда" +359 56 827 784 ул. „Шейново” 24 /Профсъюзен дом/ [email protected]
2 201 Маринета Николова Началник на Отдел "Климат, енергия и околна среда, адаптация към промените на климата" +359 56 84389 Sheinovo 24 Str. [email protected]
2 209 Петя Димова Началник на Отдел "Опазване на околната среда" +359 56 826 659 ул. „Шейново” 24 /Профсъюзен дом/ [email protected]

Изпрати съобщение до служител