Обратна връзка

Служители

Етаж Стая Име, презиме и фамилия Длъжност Телефон за връзка Адрес E-mail
2 203 Живко Димитров Директор на Дирекция "Управление на общинската собственост" +359 56 907 220 Александровска, 26 [email protected]
2 201 Ивелина Маринска Началник на Отдел "Поземлени отношения" +359 56 907 222 Александровска, 26 [email protected]
2 212 Пенка Буйнова Началник на Отдел "Общинска собственост" +359 56 907 219 Александровска, 26 [email protected]

Изпрати съобщение до служител