Обратна връзка

Служители

Етаж Стая Име, презиме и фамилия Длъжност Телефон за връзка Адрес E-mail
1 107 Божидар Кънчев Секретар 056 907256 ул. Александровска, 26 b.kanchev@burgas.bg
1 106 Валентина Кръстева Главен специалист - Сътрудник на Секретар 056 907256 ул. Александровска 26 v.krasteva@burgas.bg

Изпрати съобщение до служител