Дружество към съюза на свободните писатели

Филиал на Съюза на свободните писатели