Адрес:бул."Ст.Стамболов" 73
Телефон: 056/810547
e-mail: [email protected]
Дейност: Болнична помощ
Болнични легла: 570

Специалности Брой лекари
Вътрешни болести 20
Гастроентерология 2
Ендокринология 4
Кардиология 4
Анестезиология 18
Клинична хематология 1
Детски болести 20
Инфекциозни болести 7
Нервни болести 12
Нефрология 2
Пневмология 1
Ревматология 1
Трансфузионна хематология 2
Спешна медицина 7
Физикална медицина 1
Акушерство и гинекология 13
Хирургия 22
Неврохирургия 4
Урология 5
Ортопедия и травмат. 11
Очни болести 2
Ушно гърлени болести 3
Клинична лаборатория 3
Образна диагностика 6
Клинична патология 1
Съдебна медицина 3
Други 2


Адрес: гр.Бургас, бул."Стефан Стамболов" №73 (в сградата на МБАЛ-Бургас-стария корпус, срещу Спешен център)
Телефон: 056 / 89 38 60; 056/89 38 61; 056/89 38 62
Дейност: Болнична помощ
Болнични легла:33
e-mail: [email protected]

Специалности Брой лекари
Вътрешни болести 3
Кардиология 7
Анестезиология 5
Хирургия 3
Образна диагностика 2
Други 6


"Специализирана болница за рехабилитация -Бургаски минерални бани " ЕАД
ЕИК 102659833
Адрес на управление: гр.Бургас, ул."Иван Богоров" №19

Адрес за кореспонденция:
гр.Бургас - 8124
БУРГАСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ

Телефон: 056/55 23 78; 056/55 23 22; 0888 207 523
Факс: 056/ 55 23 21
Дейност: Болнична помощ
Болнични легла:125
email: [email protected]


Общинско лечебно заведение

Адрес: к-с "Лазур" Парк "Езеро"
Телефон: 056/816301
Дейност: Болнична помощ
Болнични легла: 150
e-mail:   [email protected]

Специалности Брой лекари
Психиатрия 24


Общинско лечебно заведение

Адрес: гр.Бургас, бул.Демокрация 86
Телефон: 056/866402;
Регистратура:
056/82-01-42
056/87-66-63
056/53-10-68
Дейност: Болнична помощ
Болнични места: 101
e-mail: [email protected]
www.onkobs.bg

Специалности Брой лекари
Вътрешни болести 4
Гастроентерология 2
Анестезиология 4
Клинична хематология 1
Кожни болести 1
Акушерство и гинекология 4
Хирургия 5
Урология 2
Клинична лаборатория 2
Образна диагностика 4
Клинична патология 2
Лъчелeчение 3
Нуклеарна медицина 1


Адрес: бул.Димитър Димов /Панорамен път
Телефон: 056875040; 056875050
Дейност: Болнична помощ
Болнични легла: 77
e-mail: [email protected]

Специалности Брой лекари
Вътрешни болести 1
Гастроентерология 3
Кардиология 1
Анестезиология 5
Детски болести 2
Нервни болести 5
Физикална медицина 1
Хирургия 6
Урология 3
Ортопедия и травмат. 3
Клинична лаборатория 1
Образна диагностика 3
Микробиология 1
Клинична патология 1


Адрес: кв."Ветрен", ул."Ал.Стамболийски" 55
Телефон: 056/896262
e-mail: [email protected]
Дейност: Болнична помощ
Болнични легла: 129

Специалности Брой лекари
Вътрешни болести 3
Кардиология 6
Анестезиология 4
Детски болести 5
Нефрология 2
Акушерство и гинекология 9
Хирургия 5
Ортопедия и травмат. 4
Клинична лаборатория 3
Образна диагностика 2


Адрес: к-с "Зорница" срещу бл.15
Телефон: 056865730;   056877960
Дейност: Болнична помощ
Болнични легла:14
e-mail: [email protected]

Специалности Брой лекари
Анестезиология 1
Хирургия 4
Клинична лаборатория 1
Образна диагностика 1


Адрес: к-с Славейков №174 (до спортна зала "Младост")
Телефон: 056/859850; 0895 050506
email: [email protected]
Дейност: Болнична помощ
Болнични легла:13

Специалности Брой лекари
Кардиология 1
Анестезиология 2
Очни болести 7


Адрес: ул."Шар планина" 38
Телефон: 056/547515, Факс: 056/547515
Дейност: извънболнична помощ
Предмет на дейност: Акушерство и гинекология


Адрес: ул."Раковска" 40
Телефон: 0888437705
email: [email protected]
Дейност: Извънболнична помощ


Адрес: кв.Победа
Телефон: 0888437705
Дейност: Извънболнична помощ


Адрес:к-с "Славейков" №174 (до спортна зала "Младост")
Телефон: 056/859 840; 0895 050506
email: [email protected]
Дейност: Извънболнична помощ

Специалности Брой лекари
Анестезиология 1
Очни болести 6
Ушно гърлени болести 1


Адрес: к-с Изгрев, бул. Дим. Димов - панорамен път
Телефон: 056875051
Дейност: Извънболнична помощ
e-mail: [email protected]

Кабинети:
Вътрешни болести
Гастроентерология
Ендокринология и болести на обмяната
Хирургия
Ортопедия и травматология
Неврохирургия
Урология
УНГ - болести
Нервни болести
Кардиолагия
Ревматология
Анестезиология и нтензивно лечение
Образна диагностика
Клинична лаборатория
Микробиологична лаборатория
Акушерство и гинекология
Детски болести
Онкология
Дежурен кабинет


Адрес: бул."Ст.Стамболов" 73
Телефон: 056/816454
email: [email protected]
Дейност: Извънболнична помощ

Специалности Брой лекари
Гастроентерология 1
Кардиология 2
Клинична хематология 1
Детски болести 3
Нервни болести 1
Нефрология 1
Акушерство и гинекология 2
Хирургия 3
Урология 2
Ортопедия и травмат. 2
Очни болести 2
Ушно гърлени болести 2
Други 4


Общинско лечебно заведение

Адрес: ул."Хан Крум" 28
Телефон: 056/842001-регистратура

Дейност: Извънболнична помощ

Лекари - специалисти, работещи в МЦ 1 - Бургас

 

 

Трите имена Специалност
Д-р Борис Борисов Вътрешни болести
Д-р Димитър Зикидис Хирургия
Д-р Иванка Тумбова Акушерство и гинекология
Д-р Елена  Коларова Детски болести
Д-р Василис Зикидис Хирургия
Д-р Сабина Димитрова Физиотерапия
Д-р Калинка Недева Ушно-носно-гърлени болести
Д-р Емил Куцаров Кардиология
Д-р Илия Чернев Дерматология
Д-р Анна Петрова Очни болести
Д-р Георги Янев Невролог
Д-р Анатолий Пацов Ортопедия
Д-р Владислав Русинов Рентгенолог
Анна Колева Кинезитерапия
Специалности Брой лекари
Кардиология 1
Детски болести 1
Нервни болести 1
Физикална медицина 2
Хирургия 2
Урология 1
Очни болести 1
Ушно гърлени болести 1
Други 2


Общинско лечебно заведение

Адрес: к-с "Славейков" (до 9-то ОДЗ)
Телефон: 056/880904
Дейност: Извънболнична помощ
e-mail: [email protected]
Управител - д-р Емилия Драганова

Телефони за информация и записване на пациенти за прегледи и изследвания: 056/880901, 056/880902
Работна време: от понеделник до петък: 08.00-17.00 ч.

"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ІІ-БУРГАС" ЕООД Е СЕРТИФИЦИРАН В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА СТАНДАРТ EN ISO 9001:2008  ОБХВАТ НА СЕРТИФИКАЦИЯ-ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ.

В центъра се извършват профилактични и специализирани прегледи по договори с доброволни здравноосигурителни фондове.
В лечебното заведение е осигурен достъпа на трудноподвижни пациенти.

Трите имена Специалност
Д-р Емилия Драганова Драгомирова-Матева Кардиология
Д-р АделинаТодорова Гавазова Акушерство и гинекология
Д-р Мария Табакова Детски болести
Д-р Милко Янев Стаматов Нервни болести
Д-р Ромил Ангелов Акушерство и гинекология
Д-р Яни Апостолов Печас Хирургия
Д-р Ивайло Илиев Клинична лаборатория
Д-р Наталия Недева Образна диагностика
Д-р Назарет Гарабед Кайкчиян Ортопедия и травматология
Д-р Силвия Измирлиева Клинична хематология
Д-р Огнян Георгиев Райнов Ушно-носно-гърлени болести
Д-р Диана Борисова Георгиева Физикална и рехабилитационна медицина
Д-р Мария Иванова Петкова Ендокринология и болести на обмяната
Д-р Николай Димитров Тодоров Хирургия
Д-р Диана Атанасова Радославова Ушно-носно-гърлени болести

 

 

Специалности Брой лекари
Ендокринология 1
Кардиология 1
Анестезиология 1
Нервни болести 1
Физикална медицина 1
Акушерство и гинекология 2
Хирургия 1
Ортопедия и травмат. 1
Ушно гърлени болести 1
Образна диагностика 1


Адрес: к-с "Лазур"стадион "Нефтохимик"
Телефон: 056/834468
Дейност: Извънболнична помощ


Адрес: бул."Ст.Стамболов" 73
Телефон: 056/866454
email: [email protected]
Дейност: Извънболнична помощ


Адрес: к-с "Изгрев" бл.28А партер
Телефон: 056/860210; 056/860839
Факс: 056/860580
е-mail: [email protected]
Дейност: Извънболнична помощ


Адрес: ул. "Възраждане" 13
Телефон: 056/845083
e-mail: [email protected]
Дейност: Извънболнична помощ

Специалности Брой лекари
Вътрешни болести 7
Гастроентерология 1
Ендокринология 1
Кардиология 1
Детски болести 5
Нервни болести 3
Нефрология 1
Пневмология 1
Кожни болести 2
Акушерство и гинекология 4
Хирургия 5
Урология 1
Ортопедия и травмат. 5
Очни болести 2
Ушно гърлени болести 2
Образна диагностика 4
Други 3


С П И С Ъ К  Н А  Л Е К А Р И Т Е

в "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ІІ БУРГАС" ЕООД      

ТЕЛЕФОНИ НА РЕГИСТРАТУРА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ НА ЧАС ЗА ПРЕГЛЕД: 056820145, 056 820148

СПЕЦИАЛНОСТ ИМЕНА ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
ХИРУРГИЯ  Д-Р ГЕОРГИ ПАСКОВ 08.00-13.30     08.00-13.30 08.00-13.30
ХИРУРГИЯ Д-Р ВЕСЕЛИН ВЕЛКОВ     08.30-13.30   14.30-19.00
ХИРУРГИЯ Д-Р ГЕГАМ БАКЛАВАДЖЯН   08.30-13.30   14.30-19.00  
ХИРУРГИЯ, МЕД.ОНКОЛОГИЯ Д-Р ЕВГЕНИ ГЯУРОВ 14.30-19.00 14.30-19.00      
ГРЪДНА ХИРУРГИЯ, ХИРУРГИЯ Д-Р ТАНЬО СТЕФАНОВ   14.30-19.00   14.30-19.00  
УНГ БОЛЕСТИ Д-Р ИЛКА БАЕВА 08.30-12.00   08.30-12.00   08.30-12.00
УНГ БОЛЕСТИ Д-Р НАСЯ АТАНАСОВА 12.00 -16.30 8.00-16.30 12.00 -16.30 8.00-16.30 12.00 -16.30
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ Д-Р РАДИ ЗЛАТЕВ 08.30-13.30   08.30-13.30 08.30-13.30 08.30-13.30
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ Д-Р РАДОСЛАВ ГОРАНОВ 14.30-19.00   14.30-19.00   14.30-19.00 по график
КАРДИОЛОГИЯ, ВЪТР.БОЛЕСТИ Д-Р ВЕЛИЧКА НЕДЕВА 08.30-13.30 14.00-19.00 8.30-13.30    
КАРДИОЛОГИЯ, ВЪТР.БОЛЕСТИ Д-Р ИРЕНА СТОЙКОВА 08.30-13.30 15.00-18.00 08.30-13.30 13.00-18.00 08.30-13.30
ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ Д-Р ГРИГОР КЪНЧЕВ   08.00-13.00 14.00-18.00 08.00-13.00  
      14.00-18.00      
ДЕТСКИ БОЛЕСТИ Д-Р  ВИДЕЛИНА ВАСИЛЕВА 07.30-16.00 07.30-16.00 07.30-16.00 07.30-16.00 07.30-16.00
ОЧНИ БОЛЕСТИ Д-Р ДОБРИНКА ДОБРЕВА 07.30-16.00 07.30-16.00 07.30-16.00 07.30-16.30 07.30-15.00
НЕРВНИ БОЛЕСТИ Д-Р НИКОЛАЙ ТУМБЕВ 08.30-12.30 08.30-15.00 08.30-15.00 08.30-15.00 08.30-15.00
НЕРВНИ БОЛЕСТИ Д-Р БИСЕРКА ЖЕЛЯЗКОВА 08.30-12.30 13.30-18.00 08.30-12.30 13.30-18.00 09.30-12.30
ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА Д-Р ИВАН ДАНОВ   09.00-14.00   15.00-19.00  
ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ Д-Р СЛАВИН ЖЕЛЕВ 08.00-12.30 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-12.30 08.00-14.00
    13.00-18.00     13.00-18.00  
ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ Д-Р ВЛАДИМИР ГЕЦОВ   14.30-18.00 14.30-18.00   14.30-18.00
УРОЛОГИЯ Д-Р ВЛАДИМИР  НИКОЛОВ 15.00-19.00 15.00-19.00 08.30-12.30 15.00-19.00 08.30-12.30
РЕВМАТОЛОГИЯ Д-Р ИРИНА МОМЧЕВА 14.30-19.00     14.30-19.00  
КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ Д-Р МАРИЯ ЛАЛЕВА  14.30-19.00   14.30-19.00    
ПСИХИАТРИЯ Д-Р МИШО МИШЕВ  14.00-18.30     15.00-18.00  
СЪДОВА ХИРУРГИЯ Д-Р  ГАЛИН ЖЕЛЕВ 15.00-18.00        
СЪДОВА ХИРУРГИЯ Д-Р ТОДОР ДРАГАНОВ     15.00-18.00    
ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА Д-Р ЛАРИСА ИВАНОВА 12.30-19.30 12.30-19.30 07.30-14.30 07.30-14.30 12.30-19.30
  Работни дни ПО ГРАФИК
    07.30-14.30 07.30-14.30 12.30-19.30 12.30-19.30 07.30-14.30
  Работни дни ПО ГРАФИК
ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА Д-Р ДЕТЕЛИНА РАДЕВА 07.30-14.30 07.30-14.30 12.30-19.30 12.30-19.30 07.30-14.30
  Работни дни ПО ГРАФИК
    12.30- 9.30 12.30- 9.30 07.30-14.30 07.30-14.30 12.30-19.30
  Работни дни ПО ГРАФИК
ФИЗИКАЛНА И РЕХАБ.МЕДИЦИНА Д-Р САБИНА ДИМИТРОВА 14.30-18.00 08.00-11.30 14.30-18.00 08.00-11.30 08.00-11.30
ФИЗИКАЛНА И РЕХАБ.МЕДИЦИНА Д-Р ВАНЯ ТОДОРОВА 09.00-12.30 14.30-18.00 09.00-12.30 14.30-18.00 09.00-12.30
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ Д-Р ЗЛАТИНА МИЛАНОВА  7.30-11.30 12.00-16.00 7.30-11.30 12.00-16.00 7.30-11.30
КАБ. АКТИВНИ И ЗДРАВИ Д-Р ЕВЕЛИНА ИВАНОВА/ ДОЦ.Д-Р Д.ПОПОВА 13.30-17.30 13.30-17.30 09.30-13.30 09.30-13.30  

 

ГОСТУВАЩИ ЛЕКАРИ - по график:    

ДОЦ.Д-Р ЧАНКО ЧАНКОВ - лекар по ортопедия и травматология - Завеждащ отделение по ортопедия и травматология в Болница "Вита" - София

Д-Р СТЕФАН НИКОЛОВ - лекар по неврохирургия, Началник на клиника по неврохирургия в УМБАЛ "Света Анна" - София

 

Специалности Брой лекари
Вътрешни болести 1
Гастроентерология 1
Ендокринология 1
Кардиология 3
Клинична хематология 1
Детски болести 1
Нервни болести 1
Ревматология 1
Физикална медицина 2
Акушерство и гинекология 2
Хирургия 5
Неврохирургия 1
Урология 1
Ортопедия и травмат. 2
Очни болести 1
Ушно гърлени болести 2
Клинична лаборатория 2
Образна диагностика 2


Общинско лечебно заведение

Адрес: бул."Ст. Стамболов" 73
Телефон: 056/810564
Дейност: Извънболнична помощ
еmail: [email protected]

Лекари - специалисти, работещи в ДКЦ 1 - Бургас

Трите имена Специалност
Д-р Калина Димитрова Ишкиева Нервни болести
Д-р Иво Владимиров Парунов Ушно-носно-гърлени болести
Д-р Галина Иванова Цанкова Клинична алергология
Д-р Елена Руменова Братова - Градинарова Акушерство и гинекология
Д-р Петър Георгиев Ганчев Акушерство и гинекология
Д-р Наталия Валентинова Гаврилова Гастроентерология
Д-р Катя Кочева Динева Детски болести
Д-р Иван Станчев Иванов Ендокринология и болести на обмяната
Д-р Минка Иванова Антонова Ендокринология и болести на обмяната
Д-р Недялка Николова Шопова Ендокринология и болести на обмяната
Д-р Диан Василев Колчев Кардиология
Д-р Димитър Павлов Антонов Кардиология
Д-р Росица Михайлова Цонева Клинична алергология
Д-р Румяна Иванова Каракачанова Кожни и венерически болести
Д-р Георги Димитров Томов Неврохирургия
Д-р Божидар Костадинов Павлов Нервни болести
Д-р Мими Петрова Найденова Нефрология
Д-р Пани Костова Блецова Нефрология
Д-р Божидар Николов Христов Образна диагностика
Д-р Васил Николаев Съботинов Образна диагностика
Д-р Евгения Николова Стойчева Ортопедия и травматология
Д-р Бойка Христова Маренова Очни болести
Д-р Николай Димитровв Панев Урология
Д-р Татяна Димитрова Михова Ушно-носно-гърлени болести
Д-р Нина Райкова Калудова Физикална и рехабилитационна медицина
Д-р Веселин Йорданов Иванов Хирургия
Д-р Радко Колев Петков Ортопедия и травматология
Д-р Стефка Георгиева Велева Пневмология и фтизиатрия
Д-р Невена Костадинова Калоянова Клинична лаборатория
Д-р Мария Гинова Павлова Гастроентерология
Д-р Дони Стефанова Спахиева Нервни болести
Д-р Галина Добрева Добрева Нервни болести
Д-р Пламен Лазаров Василев Нервни болести
Д-р Диана Маринова Недева Физикална и рехабилитационна медицина

 

Специалности Брой лекари
Вътрешни болести 1
Гастроентерология 2
Кардиология 1
Анестезиология 1
Клинична хематология 1
Нервни болести 1
Кожни болести 2
Акушерство и гинекология 2
Хирургия 2
Неврохирургия 2
Урология 2
Ортопедия и травмат. 2
Ушно гърлени болести 1


Адрес: ул."Александровска" 57 ет.2
Телефон: 056/844737
е-mail: [email protected]
Дейност: Извънболнична помощ


Адрес: бул."Иван Вазов" 5
Телефон: 056/840822
email: [email protected]
Дейност: Извънболнична помощ


Общинско лечебно заведение

Адрес: ул."Александровска" 120
Телефон: 056/831937
e-mail: [email protected]
Дейност: Извънболнична помощ