Профессиональные гимназии

2. ПГ по механоелектротехника и електроника

ПГ по механоелектротехника и електроника

3. ПГ по строителство, архитектура и геодезия

ПГ по строителство, архитектура и геодезия

4. Професионална гимназия по туризъм "Асен Златаров"

5. ПГ по електротехника и електроника "Константин Фотинов"

ПГ по електротехника и електроника

ул. Христо Ботев 42 
Директор Папазов
Тел. 056 817691
Пом.Директор: 056 817696
Канцелария: 056/ 817696 
Е-mail: [email protected]

ГАЛЕРИЯ

ПГЕЕ"К.Фотинов" е създадена през 1879г. като девическо училище и вече 134 години непрекъснато променя профила си. През 1967 г. се преобразува в СПТУ по електротехника. 46 години гимназията обучава ученици по специалности, които са актуални на пазара на труда. Основни направления са електротехника и електроника. От 5 години има прием в специалност Компютърна техника и технологии, която има приложение във всички сфери на обществения живот. От тази година започва прием за специалност Програмно осигуряване.

В гимназията има клубове за извънкласни форми: хор за патриотични песни, гвардейски блок, танцов състав и от тази учебна година ще се създаде оркестър за духова музика. Успешно се осъществяват редица европейски проекти, във връзка с които нашите ученици системно посещават европейски страни-партньори и реализират своята учебна практика. 
Гимназията разполага с отлична материална база - специализирани кабинети, лаборатории и компютърни зали.

С цялостната си учебно-възпитателна дейност и културни изяви ПГЕЕ "К.Фотинов" се налага като успешна и желана образователна институция, чийто възпитаници намират реализация в професионалната област или продължават образованието си във висши учебни заведения.

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: : www.pgee-bourgas.com

ПГ по електротехника и електроника "Константин Фотинов"

6. ПГ по химични технологии ”Акад.Н. Зелинский”

Професионална гимназия по химични технологии ”Акад. Н. Зелинский”

к-с Изгрев, бул.Ст.Стамболов
Директор Ценкова
Тел. 056/881224
Пом. Директор: 056/881223
Канцелария: 056/881227
Счетоводство: 056/881225

8. ПГ по транспорт

ПГ по транспорт

 

 

Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов ”Свети Никола”

9. ПГ по дървообработване “Г.Кондолов”

кв.Акации, ул. Беласица

Директор Ангелов
Тел. 056 849202
Канцелария: 056 849080 
е-mail: [email protected]

ГАЛЕРИЯ

Училището се изучават специалностите: горско и ловно стопанство и производство на мебели. Учебните занятия се провеждат в една смяна.

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: http://www.pgd-kondolov.com/


ПГ по дървообработване "Г.Кондолов" 

10. Професионална техническа гимназия

к-с М.Рудник п.к. 24, ул.Т.Груев
Директор Георгиева
Тел. 056/854233
Канцелария: 056/854120

11. ПГ по сградостроителство и инсталации “П. Пенев”

1. Търговска гимназия

Търговска гимназия

ул. Георги Шагунов 1
Директор Павел Чепов

Тел. 056 846089; 0879834290
Пом. Директор: 0879834292; 0879834288
Канцелария: 056 846087
Е-mail: [email protected]

ГАЛЕРИЯ

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: http://tg-bs.com/

Търговска гимназия

скачать в формате pdf Количество просмотров: 165204 последнее изменение: 16:08:14, 26 Октября 2020