Электронные услуги

Электронные муниципальные услуги города Бургас

Административни услуги

Портал электронных услуг

Достъп на гражданите ДО СПРАВКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ СТРАНА  НА ОБЩИНА БУРГАС.

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Данни в отворен формат

Карти на Бургас

Справка за заведен документ в Община Бургас

Справка за заведен документ в Община Бургас

Можете да направите СПРАВКА ЗА ЗАВЕДЕН ДОКУМЕНТ В ДЕЛОВОДСТВОТО на Община Бургас и да проверите неговия статус.

 

Справка за финансови задължения към Община Бургас

Справка  за финансови задължения

 

 Калкулатор за данък за леки и товарни автомоболи 3.5 тона

Eлектронна система за записване в детски градини и ясли

Електронна система за записване в първи клас

Eлектронна услуга за записване в първи клас

Достъп на гражданите до ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС

Обедно меню в ученически столове

Справка за административните регистри на Община Бургас

правка за административните регистри на Община Бургас

СПРАВКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РЕГИСТРИ НА ОБЩИНА БУРГАС

Уведомления

Категоризация

Временные объекты и рекламы

ВОДИТЕЛИ ТАКСИ

Этажная недвижимость - ассоциации

Этажная недвижимость - общие собрания

 

Публичен регистър на базовите станции на територията на община Бургас

Публичен регистър на базовите станции

Регистърът съдържа информация за местоположението на базовите станции на мобилните оператори на територията на Община Бургас, максималния радиус на хигиенно-защитна зона на станциите, номера на протокола от измервания на електромагнитното поле (ЕМП)около излъчващия източник и номера на разрешителното за строеж.

Общинска собственост

Регистри на общинска собственост

СПРАВКА ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

БИЗНЕС КАРТАТ НА БУРГАС

ПЛАНИРОВАНИЕ МАРШРУТОВ В БУРГАСЕ

ПЛАНИРАНЕ НА МАРШРУТИ В ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ БУРГАС

Электронная платформа для доступа в реальном времени к полезной информации об общественном транспорте через электронные устройства под управлением Android и Windows.

https://www.a2b.burgasbus.com/

Виртуална разходка в Бургас

Електронни услуги на НОИ

Национална агенция по приходите

Национален концесионен регистър
скачать в формате pdf Количество просмотров: 427466 последнее изменение: 13:46:21, 28 Мая 2020