Электронные услуги

Электронные муниципальные услуги города Бургас

Портал электронных услуг

Достъп на гражданите ДО СПРАВКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ СТРАНА  НА ОБЩИНА БУРГАС.

Справка за заведен документ в Община Бургас

Можете да направите СПРАВКА ЗА ЗАВЕДЕН ДОКУМЕНТ В ДЕЛОВОДСТВОТО на Община Бургас и да проверите неговия статус.

 

Справка за финансови задължения към Община Бургас

 

Електронна система за записване в първи клас

Достъп на гражданите до ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС

Справка за административните регистри на Община Бургас

СПРАВКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РЕГИСТРИ НА ОБЩИНА БУРГАС

Уведомления

Категоризация

Временные объекты и рекламы

ВОДИТЕЛИ ТАКСИ

Этажная недвижимость - ассоциации

Этажная недвижимость - общие собрания

 

Публичен регистър на базовите станции на територията на община Бургас

Публичен регистър

Регистърът съдържа информация за местоположението на базовите станции на мобилните оператори на територията на Община Бургас, максималния радиус на хигиенно-защитна зона на станциите, номера на протокола от измервания на електромагнитното поле (ЕМП)около излъчващия източник и номера на разрешителното за строеж.

Общинска собственост

СПРАВКА ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

скачать в формате pdf Количество просмотров: 364507 последнее изменение: 11:50:50, 09 Марта 2018