Административно - териториалното деление на Община Бургас включва 10 кметства и 3 населени места с кметски наместници

Име, фамилия
Кмет на населено мястоТелефонЕлектронна поща
Йордан Йорданов
Кмет на гр.Българово 05915/2033 kbalgarovo@abv.bg
Христо Колев
Кмет на с.Равнец
05517/2161 k_ravnec@abv.bg
Лъчезар Колев
Кмет на с.Маринка
05919/2333 kmetstvo_marinka@abv.bg
Стефка Аладжова
Кметски наместник на  с.Братово
056/580581 aladjova.1967@abv.bg
Исмет Реджеб
Кмет на с.Драганово
05518/2243 ayten.sali@abv.bg
Евгения Ботушанска Кметски наместник на с.Брястовец
05518/2244 e_botushanska@abv.bg

Кмет на с.Изворище
05518/2245
Димитрина Минкова Кметски наместник на с.Миролюбово
05915/2141 dima_minkova@abv.bg
Сотир Йовчев
Кмет на с.Твърдица
05919/2303 kmetstvo_tvardica@abv.bg
Георги Христосков Кметски наместник на с.Димчево
05519/2319 dimchevo_kmet@abv.bg
Владо Стоянов
Кмет на с.Извор
05917/7320