Административно - териториалното деление на Община Бургас включва 10 кметства и 3 населени места с кметски наместници

Име, фамилия
Кмет на населено мястоТелефон
Йордан Йорданов
Кмет на гр.Българово 05915/2033
Христо Колев
Кмет на с.Равнец
05517/2161
Лъчезар Колев
Кмет на с.Маринка
05919/2333
Стефка Аладжова
Кмет на  с.Братово
056/580581
Исмет Реджеб
Кмет на с.Драганово
05518/2243
Евгения Ботушанска Кмет на с.Брястовец
05518/2244
Тодор Тодоров
Кмет на с.Изворище
05518/2245
Димитрина Минкова Кметски наместник на с.Миролюбово
05915/2141
Сотир Йовчев
Кмет на с.Твърдица
05919/2303
Георги Христосков Кмет на с.Димчево
05519/2319
Владо Стоянов
Кмет на с.Извор
05917/7320