Събития

"УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ", 06. 06. 2011 г.

      През месец юни 2011 г. в гр. Бургас се проведе кампанията "Зелени дни в Бургас", чиято цел бе да се повиши информираността на обществеността в областта на околната среда и представят възможностите за устойчиво използване на природните ресурси и енергия. Част от кампанията "Зелени дни в Бургас" бе конференция на тема "Устойчиво енергийно развитие на Общините в България", която се проведе на 06 юни 2011 г. в…

ДЕН НА ЕВРОПА, 9 май, 2011 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ПАРТНЬОРИ, По традиция Община Бургас отбелязва 9 -ти МАЙ - Ден на Европа. Вече трета поредна година организираните по този повод събития събират представители на организации и институции - партньори на Общината в реализирането на многобройни проекти и инициативи, финансирани с европейски средства и насочени към популяризиране на европейските ценности и приоритети.За да отбележи Деня на Европа,…

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ПО ПРОЕКТ „BG0030 МОБИЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА В БУРГАС” ФИНАНСИРАН ПО ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

На 26 и 27 май 2010 г. в конферентната зала на хотел "Бургас" се проведе първият обучителен семинар на тема "Мониторинг и управление на качеството на въздуха". Събитието е в рамките на проект "Мобилна лаборатория за интегрирано управление и мониторинг на качеството на въздуха в Бургас", финансиран по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство. В рамките на проекта се предвижда провеждане на още…

ФОРУМ "УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЯ - МЕСТНИ ВЛАСТИ И ПАРТНЬОРИ В ОТГОВОР НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА"

На 23 септември Община Бургас и Сдружение на Общините от Югоизточен регион организираха форум на тема "Устойчива енергия - местни власти и партньори в отговор на предизвикателствата". Събитието е в рамките на инициативата "Дни на енергията в Югоизточен район в България", която от своя страна е част от най-голямото събитие на Европейския съюз, посветено на градовете и регионите - "Отворени дни" /Open Days/. Съпътстващо…

Open days 2008

Инициативата "Дни на отворените врати" /Open Days/ беше организирана за шеста поредна година от Комитета на регионите и Генерална дирекция "Регионлано развитие" на Европейската комисия и се проведе в дните от 6 до 9 октомври 2008 г. в Брюксел. Бургас бе най-активен измежду всички български общини по време на "Дни на отворните врати" /Open Days/ в Брюксел и си спечели нови приятели в столицата на Европа. Атрактивна мултимедийна…