Общински лечебни заведения

Страницата съдържа бързи връзки:

1."Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД

2. "Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания - Бургас" ЕООД

3. "Център за кожно-венерически заболявания - Бургас" ЕООД

4. "Център за психично здраве "Проф. д-р Иван Темков"- Бургас" ЕООД

5. "Диагностично-консултативен център 1 - Бургас" ЕООД

6. "Диагностично-консултативен център 2 - Бургас" ЕООД

7. "Медицински център І - Бургас" ЕООД

8. "Медицински център ІІ - Бургас" ЕООД

9. "Медицински център ІІІ - Бургас" ЕООД

10. "Дентален център І - Бургас" ЕООД

1."Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД

2. " Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания - Бургас" ЕООД

Снимка на болницата

 

4. "Център за психично здраве " Проф. Ив. Темков"- Бургас" ЕООД

цпз

5. "Диагностично-консултативен център І - Бургас" ЕООД

ДКЦ1

 

6. "Диагностично - консултативен център-2 Бургас" ЕООД

ДКЦ2

7. "Медицински център І - Бургас" ЕООД

1

 

8. "Медицински център ІІ - Бургас" ЕООД

 картинка

9. "Медицински център ІІІ - Бургас" ЕООД

14

10. "Дентален център І - Бургас" ЕООД

 

скачать в формате pdf Количество просмотров: 183826 последнее изменение: 12:21:01, 23 Октября 2020