Добро пожаловать в Бургас!

Кмет

 

 

 

Бургас е най-големият град в Югоизточна България – родно място и дом на известни поети, композитори, певци, актьори, режисьори, художници, фотографи и спортисти.

Йоан Екзарх, един от българските предренесансови автори, пише, че “Морето събира всичко далечно”. Тази максима важи с пълна сила и днес. Увеличаващият се брой на населението, все по-добрите условия за почивка и бизнес доказват нарастващия интерес към града.

Община Бургас граничи с Черно море, като обгражда големия Бургаски залив. В близост до морския бряг се намират езерата Атанасовско, Поморийско, Мандренско и Бургаско (Вая), които образуват най-големия комплекс от крайморски езера в България - уникален с изключителното си биологично разнообразие. Оттук минава “Виа Понтика” - един от основните пътища за миграция на европейските прелетни птици.

Бургас има изключително благоприятно геостратегическо положение и предлага на инвеститорите уникални възможности за комуникация. Тук се намира най-голямото товарно пристанище в страната. Международно летище - Бургас, на което предстои разширяване, обслужва над 2 милиона пътници годишно.
През Бургас минава Общоевропейският транспортен коридор №8, чрез който се осъществява най-кратката сухоземна връзка между Адриатическото и Черноморското крайбрежие.

Природо-географската и климатична характеристика на общината е подходяща за развитие на селскостопанска дейност. Наличието на красива плажна ивица, защитени територии, биоразнообразие, културно наследство и богата фестивална програма, е предпоставка за развитието на всякакъв вид туризъм.


Градът ни е важно средище на морския туризъм с много удобства и връзки към курортите от Южното черноморие. Курортният комплекс се обогатява от наличието на Бургаските минерални бани /на 15 км. от града/, които са един от най-древните български балнеологични центрове.


Като кмет на община Бургас съм амбициран да съхраня добрата традиция гостите на града да се превръщат в негови приятели за цял живот.

 

Добре дошли в Бургас!

Димитър Николов
кмет на Община Бургас

 

Бургас

Бургас

Град Бургас е разположен на черноморския бряг, в Бургаския залив, върху плоска равнина, известна като бургаска плоча. Средната му Височина е 17 м над морското равнище. Климатът е умерено континентален с
ясно изразено морско влияние. Лятото е обикновено приятно и свежо, благодарение на постоянния бриз. Дневните летни температури са средно 26.4 С, а тези на морската вода - 24,7 С. Броят на слънчевите дни през лятото варира между 24 и 27 месечно, със средно 10-11 часа слънцегреене дневно. Зимата е мека, в повечето случаи без снеговалежи През зимния сезон средната температура на въздуха е 4,6 С, а тази на водата - 7,4 С. Благодарение на морското влияние есените тук са дълги и доста по-топли от останалите части във Вътрешността на страната, докато пролетта е по-скоро студена и настъпва месец по-късно.

 

 

Съвременният Бургас

Съвременният Бургас

Най-голямата община в югоизточна България, с територия 512 324 дка

Летището се гордее с най-добрите атмосферни условия на Балканския полуостров и е единственото, приспособено да приема свръхзвукови самолети. От 1989 г. действа Свободна безмитна зона Бургас. Бургас е туристически център, но и отправна точка за черноморския курорт "Слънчев бряг", ваканционните селища "Елените" и "Дюни", градовете-музеи Несебър и Созопол, резервата Ропотамо и природния парк Странджа.

Равнище на безработица за 2012 г. - 5,5% 

 

 

Гр.Бургас- Административен център на Община Бургас, Бургаска област и Югоизточния регион

транспортна инфраструктура

Бургас е важен промишлен, търговски, транспортен и туристически център. Някои от производствата са единствени или определящи за страната, като тъмни и светли нефтопродукти, химически влакна, пластмаси и други химически изделия; корабостроене, вентилационна и пречиствателна техника, товарно вагоностроене, рибопреработвателна промишленост .

По икономически потенциал Община Бургас заема второ място сред българските общини. Делът на безработицата e 4.4 % при 12.4 % . На територията на Община Бургас са регистрирани 16 083 фирми. Фирмите в частния сектор се разпределят главно в следните отрасли: индустрия, строителство, транспорт, търговия.

Икономиката има разнообразен характер, което прави региона икономически лидер и важен център за развитието на областта в радиус 150 км.

Човешки ресурси

Образователен статус на населението: 12 % - висше, 40% - средно образование

2 университета и 4 колежа, в които се обучават над 12 000 студенти годишно

Добре развити мрежи на здравни, образователни и социални институции

Над 110 неправителствени организации и граждански общества, които си взаимодействат активно с местната администрация

 

ЖП транспорт

Показател20112012
Брой пътници за и от Бургас- железопътна гара 567 199 578 040
Товари 4 608 768 4 056 358
В.т.ч.Въглища 39,61% 37,11%
Руди, метали 28,89% 20,90%
Горива и петролни продукти 18,59% 31,80%
Други 12,91% 10,20%

Градски транспорт

Показател

Стойност

Брой автобусни линии

30

Брой тролейбусни линии

2

Дължина на вътрешноградски автобусни линии - в една посока

265 км.

Дължина на междуселищните автобусни линии - в една посока

282 км.

Дължина на тролейбусни линии - в една посока

42 км.

Брой автобуси

174

Брой тролейбуси

15

Брой автобусни и тролейбусни спирки

177

Брой пътници на ден

83 270

Бургас изпълнява проект "Интегриран градски транспорт" по Оперативна програма регионално развитие, в рамките на който предстои оптимизиране на транспортната схема, въвеждане на интилигентна система за управление на трафика, обособяване на ленти за приоритетно движение на превозните средства от градския транспорт.Закупени са 67 броя чисто нови автобуси, които ще обслужват пътниците.


Чуждестранни инвестиции

структура и икономика

Преки чуждестранни инвестиции за последните 4 години - над 1 милиард евро ;
2 285 фирми с чуждестранен капитал разпределени според относителният ми дял към 2012 г., както следва:
Великобритания - 14%
Русия - 13%
Германия - 7%
Армения - 7%
Ирландия - 6%

 

 

Видове бизнес по сфери на дейност

 

 

 

Относителен дял на видовете промишленост на територията на Община Бургас

 

 

 

Перпективи за развитие

Община Бургас разработва и осъществява широкомащабни проекти, насочени към изграждането на иновативна икономическа, социална и техническа инфраструктура.Публично-частните партньорства представляват един от успешните финансови инструменти за осигуряване на инвестиции в публичната инфраструктура. Община Бургас разработи програма за прилагане механизма на ПЧП за реализация на малки благоустройствени мероприятия, както и изготви карта с обекти и услуги за ПЧП на територията на общината.

 

 

 

 

Приоритетните области за публично-частни партньорства на Община Бургас са в сферата на:

 

 • Социалните дейности;
 • Образование, наука, култура;
 • Здравеопазване;
 • Спорт и туризъм;
 • Екология;
 • Транспорт;
 • Инфраструктура;
 • Изграждане на енергийни мощности и инфраструктура от възобновяеми енергийни източници;
 • Създаване на устойчива икономическа среда на база на високотехнологични производства.

Намирането на възможности за директно финансиране за общинските проекти и програми е в резултат на непрекъснат диалог и дискусия с бизнеса в града за участие във формирането на политики на регионално, национално и европейско ниво. Частният сектор допринася за достъп до външни финансови средства, ефективно управление на ресурсите, намаляване на експлоатационните разходи и др. и очаква подходяща печалба за вложения ресурс, гаранции за възвращаемост на вложените инвестиции, както и възвращаемостта им.

Успешни публично-частни партньорства са:

 • Концесия на спирките от градския транспорт;
 • Спортна зала "Никола Станчев" в ж.к. "меден Рудник";
 • МБАЛ с медицински център в ж.к. "Меден Рудник".

 

 

ПРОЕКТИ, ПРЕДОСТАВЯЩИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИТОРИ, РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА И НАМАЛЯВАНЕ НА БЕЗРАБОТИЦАТА

Обслужването на инвестиционната активност и бизнеса в Общината навлиза в нов етап, който поставя нови изисквания пред изградените досега производствени зони и налага необходимостта от преустройство на съществуващите и изграждане на нови производствени терени, съоръжени по модерен начин и подходящи за локализация на нови конкурентни производства.

Инвестиционни проекти

Проект "Супер Бургас" - първият в България интермодален транспортен проект, който включва реорганизация на съществуващите пространства в Пристанище Бургас, обединява три вида транспорт - железопътен, автобусен и морски и предвижда отваряне на града към Бургаския залив. Ще бъдат изградени автомобилни и пешеходни зони, надземни и подземни паркинги, административни сгради, международен пътнически терминал, логистичен транспортен център, яхтено пристанище с 300 яхтени места и др. Стойността на инвестицията е 70 млн. евро.

Арена Бургас

Проект "Черноморец Арена" - многофунционален спортен комплекс, който включва стадион с 35000 покрити седящи места, многофунционална спортна зала с 3500 седящи места, шопинг център, офис сгради и спортни магазини, спортен хотел, 60 зали за различни видове спорт, рехабилитационен център и др. Планираните инвестиции са в размер на 1,5 млрд евро.

Проект "Интегриран градски транспорт на Бургас" - пилотен проект за България. Проектът е елемент на програма за цялостна модернизация на обществения транспорт с финансовата подкрепа на финансов механизъм Джаспърс на обща стойност 67 млн. евро. С 24 млн от тях ще бъдат закупени 67 чисто нови екологични автобуса, стандарт ЕВРО 5. За сравнение, в момента 90 % от автобусите на градския транспорт в Бургас са със стандарт ЕВРО 0 и ЕВРО 1. Изпълнението на проекта включва още: изграждане и разширяване на автобусно депо, приоритетни автобусни ленти и светофарна система, обновяване на пътнически терминали, буферни паркингови зони, интегрирана електронна билетна система, система за информиране на пътниците в реално време, център за контрол на трафика, система от велоалеи и др. Реализирането на проекта за интегриран градски транспорт на Бургас ще продължи три години. В основата на проектната концепция стои въвеждането на система за бърз автобусен транспорт - Bus Rapid Transit System ("BRT"), осигуряваща висококачествени автобусни услуги по главния транспортен коридор север-юг. Системата включва въвеждането на приоритетни и сегрегирани автобусни ленти и приоритетна за автобусите светофарна уредба. В комбинация с обновяването на автобусния парк и рационализирането на маршрутите на градския транспорт, предвидените по проекта мерки ще гарантират по-добро качество на предлаганата обществена услуга, безопасност и по-висока средна скорост на придвижване. Планираната линия на BRT пресича градската територия в посока юг - север, като в северната част на Бургас се разклонява на две. Заедно с три допълнителни нови автобусни линии, тя ще се превърне в гръбнак на системата за обществен транспорт и ще обслужва основната градска част на Бургас. Прилежащите квартали ще се обслужват от допълнителни 6 линии. По този начин новата маршрутна мрежа, състояща се от общо 10 автобусни линии ще замени ефективно съществуващите към настоящия момент.

Разработени са подробни устройствени планове за специфични проекти на територията на общината, които са породени от нарастналата инвестиционна инициатива и необходимостта от изграждане на нови производствени предприятия. Развитието на индустриалните зони предвижда разширение на индустриална зона "Север", което ще включва директни връзки с Пристанище Бургас, Свободна безмитна зона, републиканската пътна мрежа и ж.п. линии. Разстоянието до летище Бургас е 10 км. Индустриална зона Българово ще бъде предназначена за високотехнологични производства и електронна индустрия. Проектът "Атанасовска коса" цели да съхрани природните дадености и да развие курортно-балнеоложка зона. Парк "Езеро" е естествено продължение на Приморски парк в северна посока и с площ от 68 хектара. Предвижда се обособяване на спортно-развлекателни, атракционни и рекреационни зони.

Големите инвестиционни проекти подпомагат икономическия растеж на Община Бургас, чрез увеличаване на капиталовата и трудовата интензивност на брутния вътрешен продукт, чрез осигуряване на подходяща бизнес среда за чуждестранни инвестиции и превръщане на Община Бургас в атрактивен туристически и бизнес център. Ефектите от растежа на брутния вътрешен продукт са разкриване на нови работни места, увеличаване на доходите от капиталовия пазар, увеличение на бюджетните приходи и повишаване на жизнения стандарт.

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК – гр. БЪЛГАРОВО

Проектът предвижда изграждане на високотехнологичен парк на 350 метра южно от гр.Българово .
Цел - да се осигурят благоприятни условия за развитие и изпълнение на пазарна реализация на иновативни технологии, продукти и услуги.

Проектът предвижда изграждане на високотехнологичен парк на 350 метра южно от гр.Българово .
Цел - да се осигурят благоприятни условия за развитие и изпълнение на пазарна реализация на иновативни технологии, продукти и услуги .

ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК – гр.Бургас

Местоположението на терена създава условия за изграждане
на предприятия от малък и среден размер и предпоставки за развитие на бизнес.
Обща площ - 320 дка
Електричество, Газ, Вода и Канализация, Телекомуникации
Разпределение имотите:
От 2 до 5 дка - 64%
От 5 до 10 дка - 34%
Над 10 дка - 2 %

Инвестиционни стимули

Концентрация на взаимосвързани дейности на едно място и цялостно повишаване ефективността;
Техническа инфраструктура, задоволяваща най-високите изисквания на бизнеса;
Осъществяване на дейност в бизнес среда с концентрацията на финансови, производствени и човешки ресурси;
Повишена достъпност до международни канали за дистрибуция;
Подобрен достъп до технологии и възможност за създаване на съвместни производства (Joint Ventures);
Обмяна на информация, технологии и опит.

 

Тенденции в икономическото развитие

Оценката на ефективността на труда с индекса на заработеното от дейност от един нает индивид показва, че Бургаският регион се характеризира с най-високата стойност на този индекс сред останалите общини в страната (над 2-4 пункта)Това основно се дължи на факта, че нивото на продуктивността е с 4 пункта по-високо от средното за страната.

 

 

 

Настоящите процеси в икономиката през последните 10 години я характеризират като една от най-бързо адаптиращите се към новата пазарна среда, измерено с индекси:

 • динамика на производство
 • ниво на продължителност на безработица
 • ниво на заработено от населението
 • големина и дейност на частния сектор
 • обем на чужди инвестиции
 • процент на услугите в структурата на работната заетост

 

 

Перспективи за развитието на промишлеността

Перспективи в промишлеността

Очаква се фактори като географско местоположение (излаз на море), инфраструктурни съоръжения, качеството на човешките ресурси и научният потенциал в перспектива да увеличат значимостта си. По-специално тези фактори на растежа са добре представени в региона. В рамката на националния икономически комплекс Бургаска област ще запази водещото си място над средните нива за страната (ниво на БВП два пъти повече). Това се отнася главно за промишлеността, транспорта, селското стопанство и търговията. Очаква се бъдеще развитието на промишлеността да прерасне в ново качество - високо интелектуално високотехнологично, опазващо ресурсите и екологичния баланс, те са приоритет на електронното електротехническото и машинното инженерство и леката промишленост.

 

 

Селско стопанство

селско стопанство

Функцията на селското стопанство е една от структуроопределящите за региона. Дължи се на равнинния релеф, климата, плодородната земя, както и на традициите на населението. Климатичните и почвените условия както и традициите в селското стопанство определят специализирането на региона в производството на зърнени култури (жито и ечемик), слънчоглед, отглеждане на лозя, овощарство. Съществува тенденция към намаляване на обработваемите площи, но е по-бавна от тази в страната В
региона фермерството също е сравнително добре развито. Характеризира се с широка специализация и наличие на някои аграрни производства като отглеждане на аква култури, щрауси, зайци и др. Областта има потенциал за развитие на селското стопанство поради изключително благоприятните фактори.

Перспективите са свързани с два фактора:

 • пазара на селскостопанска продукция
 • намеренията на фермерите

Селскостопанското производство и структура все повече се влияят от ситуацията на пазара.

Пазарната среда определя следната специализация:

 • производство на пресни зеленчуци, плодове, мляко, месо, яйца, колбаси, млечни произведения, вина
 • производство на продукти с повишена трайност годни за износ-колбаси, сирена, вина, брашно, консерви.

 

 

Пристанище Бургас

 

 

Терминал Изток

Терминал Насипни товари

Терминал 2А

Терминал Запад

Кейови места

14

5

4

6

Обща дължина на кея

1965 м

750 м

817 м

890 м

Допустимо газене

10,00 м

11,00 м

15,50 м

11,00 м

Открити складови площи

50 000кв.м.

49 000 кв.м.

108 000 кв.м.

191 000 кв.м.

Закрити складови площи

35 000 кв.м.

6 000 кв.м.

 

24 000 кв.м.

Хладилен складове

 

 

 

7 000 кв.м.

Летище Бургас

 

2011г.

2012г.

Брой авиолинии

198

198

Общо полети

16 842

16 692

Транзитни полети

118

120

Брой преминали пътници

2 253 320

2 358 159

БУРГАС, РЕШЕНИЕТО ЗА ВАШАТА СЛЕДВАЩА ИНВЕСТИЦИЯ

1.Благоприятно геостратегическо положение -логистична и търговска инфраструктура

2. Добре развита транспортна инфраструктура и трансевропейски коридори. Бургас е определен като логистичен пункт на Общоевропейския транспортен коридор №8, чрез който се осъществява сухоземна връзка между Адриатическото и Черноморското крайбрежие.

3. Пристанищен град, със собствено международно летище;

4. Добре развити енергийни, електроразпределителни и комуникационни мрежи;

5. Два университета и четири колежа;

6. Добре развита мрежа от здравни, образователни и социални институции;

7. Над 110 неправителствени организации и структури на гражданското общество
наличие на защитени зони, биоразнообразие и богато културно наследство;

9. Успешно прилагане на стратегии, политики и програми за постигне на високи темпове на икономически растеж, повишаване на конкурентноспособността;

10. За нас е важно бизнесът да се прави лесно и прозрачно;

ВИЗИЯ ЗА ОБЩИНА БУРГАС

ОБЩИНА БУРГАС - ПРИВЛЕКАТЕЛНО МЯСТО ЗА ЖИВЕЕНЕ, РАБОТА И ОТДИХ, С БАЛАНСИРАНА И УСТОЙЧИВА ИКОНОМИКА, ОСИГУРЯВАЩА ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ И РАЗВИТИЕ НА ЛИЧНОСТТА

скачать в формате pdf Количество просмотров: 264742 последнее изменение: 16:48:55, 25 Апреля 2018