Структура и контакты

Контакти

 

Адрес
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26
тел. централа 056 840915 
Для бесплатного звонка можно нажать на номер;


056 840916; 056 840917; 056 840918; 056 840919

факс 056 841314

e-mail: obshtina@burgas.bg

 

Горещ телефон

Горячая линия  056 841 560 - для бесплатного звонка можно нажать на номер; 0885 009670

Для гражданских сигналов и жалоб о защите окружающей среды 056 843 891 - для бесплатного звонка можно нажать на номер

Короткий номер *5656

1-дежурный; 2-загрязнение окружающей среды; 3-озеленение, детские площадки и скамейки; 4-оператор

 

Телефонен указател

За документа, който е в PDF формат - ако Ви трябва Acrobat Reader: Adobe Reader

 

Форма за обратна връзка до е-mail на административно лице

За изпращане на съобщение до служител от общинската администрация намерете и изберете:

1. Общински служител от показаната схема на структурата на Община Бургас

2. Намерете и изберете   

Появява се местоположение, тел. за връзка и форма за обратна връзка до  e-mail на административното лице.

Органиграма за общинска администрация

Структура и контакти на Община Бургас

Кмет
ОТДЕЛ "Финансов контрол" Кметове на кметства
ДИРЕКЦИЯ
"Вътрешен одит"
Кметски наместници
СЕКРЕТАР
ДИРЕКЦИЯ
"Административно обслужване"
ДИРЕКЦИЯ
"Гражданска регистрация на населението"
ОТДЕЛ
"Експертно-техническо осигуряване на общинския съвет"
ДИРЕКЦИЯ
"Човешки ресурси"
ДИРЕКЦИЯ
"Обществени поръчки"
ДИРЕКЦИЯ
"Правно-нормативно обслужване"
ДИРЕКЦИЯ
"Управление на общинската собственост"
ОТДЕЛ "Общинска собственост"
ОТДЕЛ "Поземлени отношения"
ДИРЕКЦИЯ
"Управление при кризи, обществен ред и сигурност"
ОТДЕЛ "Общо функционален контрол"
ОТДЕЛ "Управление при кризи и ОМП"
ДИРЕКЦИЯ
"Информационно обслужване и технологии"
ДИРЕКЦИЯ "Център за административни услуги Долно Езерово"
ДИРЕКЦИЯ "Център за административни услуги Възраждане"
ДИРЕКЦИЯ "Център за административни услуги Освобождение"
ДИРЕКЦИЯ "Център за административни услуги Зора"
ДИРЕКЦИЯ "Център за административни услуги Приморие"
ДИРЕКЦИЯ "Център за административни услуги Изгрев"
ЗАМЕСТНИК - КМЕТ
"Финанси, бюджет и икономика"
ДИРЕКЦИЯ
"Местни приходи от данъци такси и реклама"
ОТДЕЛ "Обслужване на данъкоплатци"
ОТДЕЛ "Отчитане на приходи"
ОТДЕЛ "Контрол и принудително събиране"
ДИРЕКЦИЯ
"Бюджет и финанси"
ОТДЕЛ "Финансово - счетоводни дейности"
ОТДЕЛ "Бюджет"
ДИРЕКЦИЯ
"Икономика и стопански дейности"
ЗАМЕСТНИК - КМЕТ
"Строителство, инвестиции и регионално развитие"
ДИРЕКЦИЯ
"Устройство на територията"
ОТДЕЛ "Устройствено планиране"
ОТДЕЛ "Геодезия, архитектура и техническа инфраструктура"
ОТДЕЛ "Контрол на строителството и въвеждане в експлоатация"
ДИРЕКЦИЯ
"Строителство"
ОТДЕЛ "Безопасност и организация на движението"
ОТДЕЛ "Строителство"
ОТДЕЛ "Строителство и енергийна ефективност"
ОТДЕЛ "Озеленяване и благоустрояване"
ОТДЕЛ
"Инвестиционно планиране"
ЗАМЕСТНИК - КМЕТ
"Култура и образование"
ДИРЕКЦИЯ
"Култура и връзки с обществеността"
ОТДЕЛ "Култура"
ОТДЕЛ "Връзки с обществеността"
ДИРЕКЦИЯ
"Образование и демографски въпроси"
ДИРЕКЦИЯ
"Младежки дейности"
ЗАМЕСТНИК - КМЕТ
"Здравеопазване, социални дейности и спорт"
ДИРЕКЦИЯ
"Социални дейности, здравеопазване и спорт"
ОТДЕЛ "Спорт и превенции"
ОТДЕЛ "Социални дейности, здравеопазване и програми"
ЗАМЕСТНИК - КМЕТ
"Европейски политики, околна среда"
ДИРЕКЦИЯ
"Европейски политики и програми"
ОТДЕЛ "Инвестиционни проекти"
ОТДЕЛ "Териториално сътрудничество"
ДИРЕКЦИЯ
"Околна среда"
ОТДЕЛ "Екологични политики и програми"
ОТДЕЛ "Контрол и административно - наказателна дейност по опазване на околната среда"

Свали за печат - Структурата на Община Бургас в PDF формат

скачать в формате pdf Количество просмотров: 549214 последнее изменение: 16:09:13, 16 Января 2020