Структура и контакты

Контакти

 

Адрес
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26
тел. централа 056 840915 
Для бесплатного звонка можно нажать на номер;


056 840916; 056 840917; 056 840918; 056 840919

факс 056 841314

e-mail: obshtina@burgas.bg

 

Горещ телефон

Горячая линия  056 841 560 - для бесплатного звонка можно нажать на номер; 0885 009670

Для гражданских сигналов и жалоб о защите окружающей среды 056 843 891 - для бесплатного звонка можно нажать на номер

Короткий номер *5656

1-дежурный; 2-загрязнение окружающей среды; 3-озеленение, детские площадки и скамейки; 4-оператор

 

Телефонен указател

 

PDF документ (Актуализиран на 04.09.2018 г.)

За документа, който е в PDF формат - ако Ви трябва Acrobat Reader: Adobe Reader

 

Форма за обратна връзка до е-mail на административно лице

За изпращане на съобщение до служител от общинската администрация намерете и изберете:

1. Общински служител от показаната схема на структурата на Община Бургас

2. Намерете и изберете   

Появява се местоположение, тел. за връзка и форма за обратна връзка до  e-mail на административното лице.

Структура и контакти на Община Бургас

Кмет
ЗАМЕСТНИК - КМЕТ
"Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности"
ОТДЕЛ "Финансов контрол"
ДИРЕКЦИЯ
"Местни приходи от данъци такси и реклама"
ОТДЕЛ "Обслужване на данъкоплатци"
ОТДЕЛ "Отчитане на приходи"
ОТДЕЛ "Контролно - ревизионна дейност и принудително събиране"
ДИРЕКЦИЯ
"Бюджет и финанси"
ОТДЕЛ "Финансово - счетоводни дейности"
ОТДЕЛ "Бюджет"
ДИРЕКЦИЯ
"Икономика и стопански дейности"
ЗАМЕСТНИК - КМЕТ
"Устройство на територията и строителство"
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ
ДИРЕКЦИЯ
"Устройство на територията"
ОТДЕЛ "Озеленяване"
ОТДЕЛ "Кадастър, регулация и устройствено планиране"
ОТДЕЛ "Безопасност и органазиця на движението"
ДИРЕКЦИЯ
"Строителство"
ОТДЕЛ "Строителство"
ОТДЕЛ "Инвеститорски контрол"
ОТДЕЛ " Контрол на строителството и въвеждане в експлоатация "
ЗАМЕСТНИК - КМЕТ
"Култура и образование"
ДИРЕКЦИЯ
"Култура, Маркетинг и връзки с обществеността"
ОТДЕЛ "Култура, маркетинг и реклама"
ОТДЕЛ "Връзки с обществеността и протокол"
ДИРЕКЦИЯ
"Образование и демографски въпроси"
ЗАМЕСТНИК - КМЕТ
"Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт"
ДИРЕКЦИЯ
"Здравеопазване, социални дейности, превенции и спорт"
ОТДЕЛ "Спорт"
ОТДЕЛ "Здравеопазване и превенции"
ЗАМЕСТНИК - КМЕТ
"Европейски политики, Околна среда"
ДИРЕКЦИЯ
"Европейски политики и програми"
ОТДЕЛ "Инвестиционни проекти"
ОТДЕЛ "Териториално сътрудничество"
ДИРЕКЦИЯ
"Околна среда"
ОТДЕЛ "Екологични политики и програми"
ОТДЕЛ "Контрол и административно - наказателна дейност по опазване на околната среда"
СЕКРЕТАР
ДИРЕКЦИЯ
"Административно обслужване"
ОТДЕЛ "Канцелария"
СЕКТОР "Обслужване на общинския съвет"
ОТДЕЛ "ГРАО"
ДИРЕКЦИЯ
"Човешки ресурси"
ДИРЕКЦИЯ
"Правно-нормативно обслужване"
ДИРЕКЦИЯ
"Управление на общинската собственост"
ОТДЕЛ "Общинска собственост"
ОТДЕЛ "Жилищна политика"
ОТДЕЛ "Организиране на обществените поръчки и концесии"
ДИРЕКЦИЯ
"Управление при кризи, обществен ред и сигурност"
ОТДЕЛ "Общо функционален контрол"
ОТДЕЛ "Управление при кризи и ОМП"
ДИРЕКЦИЯ
"Информационно обслужване и технологии"
Териториални дирекции Териториална дирекция "Долно Езерово"
Териториална дирекция "Възраждане"
Териториална дирекция "Освобождение"
Териториална дирекция "Зора"
Териториална дирекция "Приморие"
Териториална дирекция "Изгрев"
Съставни селища
ДИРЕКЦИЯ
"Вътрешен одит"

Свали за печат - Структурата на Община Бургас в PDF формат

скачать в формате pdf Количество просмотров: 491386 последнее изменение: 10:37:10, 04 Сентября 2018