Членове на Обществения съветпо Спорт

Председател на Обществения съвет по Спорт:
д-р Лорис Мануелян
- Заместник - кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт" при Община Бургас
Зам.-председател:
Калчо Белов
- Председател на постоянна комисия "Спорт и младежки дейнсоти" при Общински съвет - Бургас
Координатор:
Живко Иванов - Директор на Общинско предприятие "Спортни имоти"
Членове:
Севдалина Турманова - Заместник-областен управител на Област Бургас
Павлина Алексиева - Старши екпсерт по физическо възпитание и спорт към РИО Бургас
д-р Спасимир Иванов - Управител на "Многопрофилна болница за активно лечение - Лайф Хаспитал" ЕООД, спортен деятел
Павел Бошнаков - Представител на бизнеса
Диян Димов - Изпълнителен директор на "Пристанище Бургас" ЕАД
Румен Христов - Представител на бизнеса, Управител на "М-БУС"ООД
Венелина Стоянова - Спортен журналист
Валентин Будаков - Спортен журналист
Иво Янакиев - Национален състезател по академично гребане
д-р Радо Гаров - Стаматолог, спортен деятел
д-р Методи Иванов - Очен лекар, спортен деятел
д-р Александър Маджуров - Управител на "Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Маджуров" ООД
Светалин Куртланов - Представител на бизнеса, Изпълнителен директор на "Керамика Бургас" АД
Гергана Брънзова-Ерденай - Председател на Фондация "Бойчо Брънзов Стани по-добър", бивш състезател по баскетбол, треньор
Красимир Киров - Представител на бизнеса, Управител на "Рая Прима" ЕООД
Вели Аслан - Завършил спортна педагогика в НСА и спортен деятел
Евелин Ефендиев - Представител на баскетбол Ветерани

За документа, който е в PDF формат - ако Ви трябва Acrobat Reader: Adobe Reader