Законы и постановления

Държавен вестник

Държавен вестник

Официално издание на Република България!

http://dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces (ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК)


Закон за административно–териториалното устройство на Република България

С този закон се уреждат създаването на административно-териториални и териториални единици в Република България, както и извършването на административно-териториални промени.

За актуална информация на сайта http://www.mrrb.government.bg/ (МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО)

 

Закон за администрацията

Този закон урежда структурата на администрацията, основните принципи на организация на нейната дейност, длъжностите в нея и основните изисквания за заемането им.

За актуална информация на сайта http://lex.bg/ (БЪЛГАРСКИЯТ ПРАВЕН ПОРТАЛ)


Наредби - приети от Общински Съвет Бургас

За актуална информация на сайта http://burgascouncil.org (ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС)

СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ
скачать в формате pdf Количество просмотров: 98197 последнее изменение: 10:54:14, 26 Марта 2019