Заместители мэра

Йорданка Бенова-Ананиева

Зам. кмет по Култура и образование

Тя е член на дружеството на психолозите в България и преподавател по "организационна психология" в Университет "Проф. д-р Асен Златаров".

Завършила е висшето си образование в Софийски университет и притежава допълнителна професионална квалификация по Управление и изпълнение на проекти, включително сертификат от International Training Services-London.

Йорданка Ананиева е работила по специалността си във фирма "Промет" и СОУ "Св. Св. Кирил и Методий", където временно е изпълнявала и длъжността директор. Провеждала е обучение на персонала във фирмите "Кока Кола", "БТК", "Бургасбус", по програмите "Да преуспееш чрез хората" и "Работа в екип".

Участвала е в управлението и реализацията на проекти към Фондация "Отворено общество", Фондация за реформа в местното самоуправление, програма ФАР на ЕС и др.

Била е член на Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Приемно време: Четвъртък от 14.00 ч. 

*** Записване за приемните дни по се извършва в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на Община Бургас - гише "Информация" №5, както следва :

За зам.-кметове - ежедневно - в рамките на работното време на ЦАО.

Записващите се за приемен ден лица предоставят информация, вкл. писмени документи, по проблемите, по които желаят да бъдат приети, както и телефон, електронна поща за контакт.

Списъкът на записалите се за приемен ден и информацията по проблемите за разискване се предоставят от служител на гише "Информация" №5 в Центъра за административно обслужване на зам.-кметовете - в деня преди съответния приемен ден - до 12.00 часа.

д-р Лорис Мануелян

Зам. кмет по Здравеопазванесоциални дейности и спорт

Д-р Мануелян е специалист по вътрешни болести, нефрология от 1996 г.

Има квалификация по медицински мениджмънт и администрация и диализна хирургия, национален експерт по акредитация на лечебните заведения.

До момента е работил в болнични заведения в Бургас и Малко Търново. От 1989 г. е завеждащ на Центъра по хемодиализа в МБАЛ-Бургас.

Д-р Мануелян е член на УС на Българския лекарски съюз-София, от 2004 г. е секретар на Експертния съвет по нефрология към Министерство на здравеопазването.

Член в на Европейската диализно-трансплантационна асоциация, на Американското нефрологично общество и Българското научно дружество по нефрология, както и на ръководството на Секцията по хемодиализа към Българското нефрологично дружество.

Д-р Мануелян има ежегодни участия на световните и европейски нефрологични и диализни конгреси, както и в ежегодните конгреси на нефрологичното дружество и Фондация "Бъбрек".

Участник е в групата, разработила Правилата за адекватна диализа на Министерство на здравеопазването.

Приемно време: Вторник от 10.00 ч. до 12.00 ч.

*** Записване за приемните дни по се извършва в рамките на работното време в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на Община Бургас - гише №5 "Информация", както следва :

За зам.-кметове - ежедневно - в рамките на работното време на ЦАО.

Записващите се за приемен ден лица предоставят информация, вкл. писмени документи, по проблемите, по които желаят да бъдат приети, както и телефон, електронна поща за контакт.

Списъкът на записалите се за приемен ден и информацията по проблемите за разискване се предоставят от служител на гише "Информация" №5 в Центъра за административно обслужване на зам.-кметовете - в деня преди съответния приемен ден - до 12.00 часа.

Красимир Стойчев

Красимир Стойчев

Зам. кмет по Финанси, бюджет и икономика

Завършил е Икономически техникум-Бургас, Икономически университет-Варна, спец. “Счетоводство и контрол”, Право в БСУ. Преминал е успешно курс по топмениджмънт в транспорта в гр. Гент, Белгия.

В периода 1986-1997 г.

Красимир Стойчев е работил в Пристанище Бургас, като е заемал длъжностите зам.-гл.счетоводител, гл. счетоводител, директор “финанси и маркетинг”, зам.-изпълнителен директор и зам.-председател на Съвета на директорите.

От 1997 г. развива частен бизнес в областта на търговията на едро, строителството, транспорта, корабното агентиране и спедицията.

Владее руски и английски език.

Приемно време: Сряда от 14.00 ч.

Приемно време: Вторник от 10.00 часа до 12.00 часа;

*** Записване за приемните дни по се извършва в рамките на работното време в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на Община Бургас - гише №5 "Информация", както следва :

За зам.-кметове - ежедневно - в рамките на работното време на ЦАО.

Записващите се за приемен ден лица предоставят информация, вкл. писмени документи, по проблемите, по които желаят да бъдат приети, както и телефон, електронна поща за контакт.

Списъкът на записалите се за приемен ден и информацията по проблемите за разискване се предоставят от служител на гише "Информация" №5 в Центъра за административно обслужване на зам.-кметовете - в деня преди съответния приемен ден - до 12.00 часа.

 

Руска Бояджиева

Зам. кмет по Европейски политикиоколна среда

Руска Бояджиева е завършила Английската гимназия в Бургас, а след това висше образование във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", специалност "Археология". Владее английски и руски език.

Притежава професионална квалификация по разработване на проекти по програми на Европейския съюз.

През 2009 година завършва специализация по европейска административна практика в Центъра за юридически науки в Бургаския свободен университет.
Руска Бояджиева е преминала много обучения в сферата на планирането и управлението на проекти. Работила е активно в неправителствения сектор, в сферата на социалните дейности и общностното развитие.

През 2008 година започва работа в Община Бургас като главен експерт в дирекция "Евроинтеграция", а в периода 2010 - 2012 година е неин директор.
От 2010 година до днес Руска Бояджиева е ръководител на мега проекта "Интегриран градски транспорт на Бургас".

Приемно време: Четвъртък от 10.00 ч. до 12.00 ч.

Приемно време: Вторник от 10.00 часа до 12.00 часа;

*** Записване за приемните дни по се извършва в рамките на работното време в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на Община Бургас - гише №5 "Информация", както следва :

За зам.-кметове - ежедневно - в рамките на работното време на ЦАО.

Записващите се за приемен ден лица предоставят информация, вкл. писмени документи, по проблемите, по които желаят да бъдат приети, както и телефон, електронна поща за контакт.

Списъкът на записалите се за приемен ден и информацията по проблемите за разискване се предоставят от служител на гише "Информация" №5 в Центъра за административно обслужване на зам.-кметовете - в деня преди съответния приемен ден - до 12.00 часа.

 

инж. Чанка Коралска

Чанка Иванова Коралска

Зам. Кмет по Строителство, инвестиции и регионално развитие

Чанка Коралска е дългогодишен служител в Община Бургас. От 2009 година тя е директор на дирекция "Строителство". Като такъв отговаряше за управлението и координацията на дейностите, свързани с възлагането и реализацията на обектите от Капиталовата програма на Община Бургас. Инж. Коралска е завършила Техникум по архитектура и строителство, а впоследствие Висшия Институт по Архитектура и Строителство в гр. София. Има специализация по "Европейска административна практика" в Бургаски свободен университет.

Омъжена е, с две деца.

Чанка Коралска е ръководила изпълнението на проекти по програмите ФАР, САПАРД и ОП "Регионално развитие 2007-2013".

Приемно време: Вторник от 10.00 ч. до 12.00 ч.

*** Записване за приемните дни по се извършва в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на Община Бургас - гише "Информация" №5, както следва :

За зам.-кметове - ежедневно - в рамките на работното време на ЦАО.

Записващите се за приемен ден лица предоставят информация, вкл. писмени документи, по проблемите, по които желаят да бъдат приети, както и телефон, електронна поща за контакт.

Списъкът на записалите се за приемен ден и информацията по проблемите за разискване се предоставят от служител на гише "Информация" №5 в Центъра за административно обслужване на зам.-кметовете - в деня преди съответния приемен ден - до 12.00 часа.

скачать в формате pdf Количество просмотров: 110427 последнее изменение: 10:06:25, 25 Июня 2019