Антикорупция

Честност и почтеност гарантират успех!

Чрез попълване на опростена форма всеки посетител на сайта може да изпрати съобщение за конкретни или видими случаи на корупция.

Съгласно хартата на клиента  утвърдена със Заповед №1696/03.07.2014 г.

1.Анонимни сигнали и оплаквания не се разглеждат, освен в случаите, когато поставеният проблем застрашава здравето и сигурността на гражданите;

2. Общинската администрация си запазва правото да не дава отговор на въпроси, сигнали, жалби и оплаквания, които съдържат нецензурни изрази, немотивирани обидни изказвания, уронващи престижа на институцията.

Подаване на сигнал за корупция от гражданин по електронен път - ако имате информация за конкретна корупционна проява на служител на Община Бургас, можете да попълните данните и да ги изпратите чрез електронния ни формуляр.


Благодарим Ви за съдействието!

Допълнителна информация:

БЪЛГАРСКИЯТ АНТИКОРУПЦИОНЕН ПОРТАЛ

КОМИСИЯ ПО ПРЕВЕНЦИИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА КЪМ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В ОБЛАСТ БУРГАС