Фестивал "Включи города"

включи града

Фестивал "Включи града"

"Включи града" е фестивал, в който изкуството и публиката заживяват в една среда - те се провокират и развиват взаимно. Фестивалът включва поредица от събития, в които аудиторията има възможност да участва активно и от пасивен наблюдател или случаен минувач да се превърне в главно действащо лице. В този фестивал границите между артисти и публика не съществуват. Можеш да видиш, да докоснеш, да почувстваш или да създаваш изкуство - как ще се включиш, избираш ти.

"Включи града" е поредица от събития, отворени за всички, без значение възраст, пол, етнос, образование и интереси. Това е фестивал, в който "Бургас" е знакът, който обединява всичко, случващо се там, и всеки, който реши да се докосне до него. "Включи града" е място и време за завръщане - на всички, които някога са напуснали града си - за да се включат отново като творци на културата на мястото, откъдето са тръгнали, но и завръщане на всички, които живеейки в тук, по някаква причина са се отдалечили духовно от него - физическо и духовно завръщане/включване в града. "Включи града" ангажира всички в това да бъдат творци на заобикалящото ги изкуство, да открият себе си и своя Бургас. Тук оживява миналото, вглеждаме се в настоящето и мечтаем смело за бъдещето - на града ни и на нас самите като част от него. "Включи града" е завръщане към същността ни, а какъв по-пряк път към това от изкуството.

"Включи града" има обособено фестивално пространство, в което се случват всички събития - това е Морската градина, на границата между сушата и морето, където провокацията за творчество винаги е била най-силна. Морската градина в Бургас е ключово място за хората оттук - не само заради природата и не само като място за почивка и развлечения, а защото тя винаги е била и място за културен живот. Няколко са ключовите точки, където се случват събитията в рамките на фестивала - културен център "Морско казино", сцена "Охлюва", Терасата до казиното, Моста, Летен театър, Графична база, Експозиционен център "Флора", Басейн "Флора", "Стената на приказките", както и всички прилежащи алеи. Някои от тези места са традиционно използвани за културни прояви, други - биват трансформирани за такива. Според спецификата си, част от проявите се провеждат на открито, други на закрито. Фестивалната зона е обособена като такава с поставянето на отличителни знаци, табели, декорация, рекламни материали - всички те носят посланието, че публиката е главният герой на събитието.

Фестивалът включва няколко сегмента, които обединяват всички събития: Сегмент: Уъркшоп, Сегмент: Изложби, Сегмент: Интерактивни артинсталации, Сегмент: Пърформанс, Сегмент: Концерти, Сегмент: Кино.

Видовете изкуства и жанровете са максимално широко застъпени, така че всеки да успее да открие по нещо за себе си.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фестивал "Включи града"

Финансиран по проект на Община Бургас "Завръщане в Бургас: минало, настояще и бъдеще", BG161PO001/1.1-10/2010/004 по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития", Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013


"Включи града" е фестивал, в който изкуството и публиката заживяват в една среда - те се провокират и развиват взаимно. Фестивалът включва поредица от събития, в които аудиторията има възможност да участва активно и от пасивен наблюдател или случаен минувач да се превърне в главно действащо лице. В този фестивал границите между артисти и публика не съществуват. Можеш да видиш, да докоснеш, да почувстваш или да създаваш изкуство - как ще се включиш, избираш ти.

"Включи града" е поредица от събития, отворени за всички, без значение възраст, пол, етнос, образование и интереси. Това е фестивал, в който "Бургас" е знакът, който обединява всичко, случващо се там, и всеки, който реши да се докосне до него. "Включи града" е място и време за завръщане - на всички, които някога са напуснали града си - за да се включат отново като творци на културата на мястото, откъдето са тръгнали, но и завръщане на всички, които живеейки в тук, по някаква причина са се отдалечили духовно от него - физическо и духовно завръщане/включване в града. "Включи града" ангажира всички в това да бъдат творци на заобикалящото ги изкуство, дa открият себе си и своя Бургас. Тук оживява миналото, вглеждаме се в настоящето и мечтаем смело за бъдещето - на града ни и на нас самите като част от него. "Включи града" е завръщане към същността ни, а какъв по-пряк път към това от изкуството.

"Включи града" има обособено фестивално пространство, в което се случват всички събития - това е Морската градина, на границата между сушата и морето, където провокацията за творчество винаги е била най-силна. Морската градина в Бургас е ключово място за хората оттук - не само заради природата и не само като място за почивка и развлечения, а защото тя винаги е била и място за културен живот. Няколко са ключовите точки, където се случват събитията в рамките на фестивала - културен център "Морско казино", сцена "Охлюва", Терасата до казиното, Моста, Летен театър, Графична база, Комплекс "Флора", Басейн "Флора", "Стената на приказките", както и всички прилежащи алеи. Някои от тези места са традиционно използвани за културни прояви, други - биват трансформирани за такива. Според спецификата си, част от проявите се провеждат на открито, други на закрито. Фестивалната зона е обособена като такава с поставянето на отличителни знаци, табели, декорация, рекламни материали - всички те носят посланието, че публиката е главният герой на събитието.

"Включи града" се провежда в рамките на три дни - от петък до неделя, през ранната пролет, преди да е започнал шумният туристически сезон, когато градът е себе си - такъв, какъвто местните хора го познават, създават и развиват - не за да се хареса на някой друг, а за себе си. Градът потънал в своето изкуство,един осезаем и истински Бургас.

"Включи града" включва няколко сегмента, които обединяват всички събития по време на фестивалните дни: Сегмент: Уъркшоп, Сегмент: Изложби, Сегмент: Интерактивни артинсталации, Сегмент: Пърформанс, Сегмент: Концерти, Сегмент: Кино. Видовете изкуства и жанровете са максимално широко застъпени, така че всеки да успее да открие по нещо за себе си.

 

 

Включи града Включи града Включи града Включи града Включи града Включи града
скачать в формате pdf Количество просмотров: 192709 последнее изменение: 13:49:29, 14 Июня 2017