Информация и Решения за ОВОС на инвестиционни предложения

Размер на шрифта: A A A Назад

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на „Керамика Бургас“ АД

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Инвестиционно предложение на „Ясемин“ ООД

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на „Масада Сити“ ЕООД

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на „БУРГАС ТЕРМ“ ЕООД

Инвестиционно предложение на К. Стоянов, Т. Желев и Т. Николов

Инвестиционно предложение на А. Томов

Инвестиционни предложения на ОБЩИНА БУРГАС

Инвестиционно предложение на Община Бургас

Инвестиционно предложение на ДЗЗД „Пиргос 2021“

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Инвестиционно предложение на Д. Минчев

Инвестиционно предложение на „Виртус Инвестмънт“ АД

Инвестиционно предложение на „Денито“ ООД

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Инвестиционно предложение на „Скай Инвест“ ООД

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Инвестиционни предложения на ОБЩИНА БУРГАС

Инвестиционно предложение на Д. Банкин

Инвестиционно предложение на Община Бургас

Инвестиционни предложения на ОБЩИНА БУРГАС

Инвестиционно предложение на Р. Димитров

Инвестиционно предложение на „Европетрол“ ЕООД

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Инвестиционно предложение на „И.С. Пропърти“ ЕООД

Община Бургас обявява постъпили инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на „Стоилов Агроинвест“ ЕООД

Издадено Решение БС-52-ЕО/2023 г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка

Издадено Решение БС-51-ЕО/2023 г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС и Областен управител на Област Бургас

Инвестиционно предложение на „Трансойл 1“ ЕООД

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Инвестиционно предложение на „Биомакс Къмпани“ ООД и „Полигруп Холдинг“ ЕАД

Инвестиционно предложение на Цв. Христов и Е. Христова

Инвестиционно предложение на „АФИА ФАРМАСИ“ ЕООД

Инвестиционно предложение на „Пропъртис Къмпани БГ“ АД и „Делта – ИН“ ЕООД

Издадено е Решение БС-14-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на „Севан С.В“ ЕООД

Инвестиционно предложение на „Грег-България“ ООД

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Инвестиционно предложение на Б. Кирова

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Инвестиционно предложение на Г. Стоименов и И. Фанев

Инвестиционно предложение на „Нотамет“ ЕООД

Инвестиционно предложение на „ТСМ-ФАРМА“ ЕООД

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“

Инвестиционно предложение на С. Нягулова и И. Павлова

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Инвестиционно предложение на С. Нягулова и И. Павлова

Инвестиционно предложение на „Унибилд Инженеринг“ ЕООД

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на П. Димитров

Инвестиционно предложение на „МИП Металс“ ЕООД

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Инвестиционно предложение на П. Минчев и Н. Абумелих

Инвестиционни предложения на „Крайморие Хоум“ ЕООД

Инвестиционно предложение на „Трунко Хестион“ ЕООД

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Инвестиционно предложение на „Марина Валпараисо“ АД

Инвестиционно предложение на „БИ МЕТАЛ“ ЕООД

Инвестиционно предложение на „Ти-Ем Транс“ ООД

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на „Нордус Балкан 2“ ЕООД

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Издадено е Решение No БС-45-ЕО/2022 г. на Директора на РИОСВ Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на „СКАЙ ИНВЕСТ“ ООД

Инвестиционно предложение на „М-БУС“ ООД

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на А. Ганчева

Инвестиционно предложение на Община Бургас

Инвестиционно предложение на „ДИМИ-ТРАНС“ ООД

Инвестиционно предложение на „Атос Девелопмент“ ЕООД

Инвестиционно предложение на „Факториел“ ООД

Инвестиционно предложение на „Сентрал Парк Бургас“ ЕООД

Инвестиционно предложение на Агенция „Пътна инфраструктура“

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на „Суйд Инвест“ ЕООД

Инвестиционно предложение на Г. Димитров

Инвестиционно предложение на А. Иванова и З. Иванов

Инвестиционно предложение на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД Бургас

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на „БИТТЕЛ“ ЕООД

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на ТК „Хела-БГ“

Инвестиционно предложение на „Сенс-БГ“ ЕООД

Инвестиционно предложение на „Пропъртис Къмпани БГ“ АД

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на „Бургаски езера“ ЕООД

Инвестиционно предложение на „Минстрой Холдинг“ АД

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на „СТРОЙИНВЕСТ 2013“ ЕООД

Инвестиционно предложение на Р. Костадинова

Инвестиционно предложение на „Чиста вода No1“ ООД

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на Д. Йорданов

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Инвестиционно предложение на „Кроношпан България“ ЕООД

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на „Петков Агро“ ЕООД

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на Г. Молева

Инвестиционно предложение на Я. Величков

Община Бургас информира за инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на К. Атанасов

Инвестиционно предложение на Община Бургас

Инвестиционно предложение на „Странджа Агро Бизнес“ ЕООД

Инвестиционно предложение на „Партнерс“ ООД

Инвестиционно предложение на „Метал Про Транс“ ЕООД

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на Д. Бакалов

Инвестиционно предложение на „ЕМИ“ ООД

Инвестиционно предложение на „Хелиас“ ЕООД

Община Бургас обявява инвестиционни намерения

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Инвестиционно предложение на „ЙОГИ-БГ“ ЕООД

Община Бургас обявява информация за инвестиционни предложения

Община Бургас информира за инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на „КРИСИ 74“ ЕООД

Инвестиционно предложение на „Крайморие Хоум“ ЕООД

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Инвестиционно предложение на Г. Димов

Инвестиционно предложение на Г. Камалиева

Инвестиционно предложение на „Уни Енерджи“ ООД

Инвестиционни предложения на Община Бургас

Инвестиционни предложения на Светослав Георгиев Генов и Светлана Иванова Кни

Инвестиционно предложение на „Скай Инвест“ ООД

Инвестиционно предложение на „Нордус – Балкан 2“ ЕООД

Инвестиционно предложение на С. Петрова

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на Д. Маринова

Инвестиционно предложение на „Сонерс“ ЕООД

Инвестиционно предложение на Д. Фотева и съсобственици