Инициативи

 Проект: MADEGASCAR - Развитие на пазара за…

Проект: MADEGASCAR - Развитие на пазара за автомобилите използващи газ

Изпълнение на проектаОсновната цел на Проект MADGASCAR в Бургаския Регион е да насърчи развитието на пазара за автомобили задвижвани с газ чрез популяризиране на търсенето и предлагането им. Това се постига чрез изпълнение на дейности за повишаване на осведомеността, реализиране на демонстрационни проекти, както и създаването на мрежи.Целите на проекта…

ADDED VALUE

ADDED VALUE

ADDED VALUE е информационна и образователна кампания за популяризиране и повишаване на ефективността на инвестиционните инфраструктурни проекти в транспортаВодещата организация е Общинска енергийна агенция Алмада, ПортугалияФинансиране:50% от Европейската комисия, Програма "Интелигентна Енергия Европа"50% собствено участие на организациите партньориПартньори по проекта:Организации от 13 европейски държавиЦелеви групи:Ученици, студенти, общинската администрация отговорна за…

ПРОЕКТ: "OБЩИНИ, СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ И НПО -…

ПРОЕКТ: "OБЩИНИ, СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ И НПО - ПАРТНЬОРИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ НА ИНТЕГРАЦИОННА ПОЛИТИКА"

          Водеща организация:Асоциация на Българските Черноморски Общини /АБЧО/ Място на изпълнение: Черноморски регион Период за изпълнение: Юли 2009 г. - Декември 2009 г. Цел на проекта: Изграждане на адекватен административен капацитет на партньорите на гражданското общество за ефективно управление на процесите на миграция и интеграция в…

Проект „Младежта стъпка по стъпка”

Проект „Младежта стъпка по стъпка”

Проект: "Младежта стъпка по стъпка" Финансираща организация: Национален център " Европейски младежки програми и инициативи" Бенефициент: Фондация "АСТИКА" Цел на проекта: Популяризиране и развитие на доброволчеството сред младите хора като движеща сила за личностно развитие, мобилност, неформално учене, и формиране на гражданско самосъзнание, в контекста на предстоящата "Година на доброволчеството".Основни…

ADD HOME - Управление на мобилността в…

ADD HOME - Управление на мобилността в жилищни зони

Проект: ADD HOME - Управление на мобилността в жилищни зони     Финансиране:                      Европейска Комисия                                                 Програма Интелигентна Енергия Европа                                                     Водеща организация:          FGM-AMOR, Грац Австрия   Партньори:                            6 организации от 5 държави в Европа- Австрия, Италия, България, Германия, Словения   Партньор за България:       Черноморска Регионална…

Започва изграждане на национален "Информационен портал за…

Започва изграждане на национален "Информационен портал за неправителствените организации" в България

Започва изграждането на национален информационен портал за неправителствените организации в България. Целта е информацията за неправителствените организации, разпръсната в различни източници - интернет, централен регистър и др., за първи път да бъде обобщена, актуализирана и публикувана в национален "Информационен портал за българските НПО", достъпен за всички в сектора, бизнеса, институциите,…