Избирателен списък

Приложение 10-НС Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

До 01.04.2020 г. включително избирател, който е включен в Списъка на заличените лица, може да подаде Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., по образец /Приложение № 10-НС;/ Заявление за изключване от…

Прочетете повече

Приложение 11-НС ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК

До 01.04.2020 г. включително избирател, който е включен в Списъка на заличените лица, може да подаде заявление. От сайта на ЦИК: https://www.cik.bg/bg/ns2021/documents /Приложение № 11-НС/ Същите са на разположение в Центъра за административно обслужване на Община Бургас - ул."Александровска" №26, в Центровете за административни услуги - "Приморие", "Зора", "Изгрев", "Освобождение", "Възраждане"…

Прочетете повече

Приложение №-18-НС ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Заявленията се подават от лица вписани в избирателния списък по постоянен адрес, които имат издаден един от следните документи: Удостоверение за регистриран кандидат за народен представител, издадено от съответната РИК Копие от документ за избор/назначаване на член на ЦИК Удостоверение за регистрация на наблюдател издадено от ЦИК Копие от удостоверение…

Прочетете повече