Проект BG05M2OP001-3.001-0040 "Пълноценна подкрепа на предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение от Община Бургас", финансиран от оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския

Размер на шрифта: A A A Назад
Петък, 1 Октомври 2021
Публикувано от: Димитринка Костадинова
Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 903 Последна промяна: 11:20:52, 01 Октября 2021