Конкурси

Конкурс за избор на експерт „Информационно обслужване и услуги” в Областен информационен център Бургас

Конкурс за избор на експерт „Логистика и информация” в Областен информационен център Бургас

Крайно класиране от проведен конкурс за експертна длъжност "Информационно обслужване и услуги" в Областен информационен център - Бургас

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до тест за експертна длъжност "Информационно обслужване и услуги" в Областен информационен център - Бургас

Конкурс за избор на одитор за извършване на одит на гр. Бургас, в рамките на проект EcoMobility SHIFT

Крайно класиране от проведен конкурс за Независим съветник по политики на обществения транспорт по проект „Интегриран градски транспорт на Бургас“

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до явяване на следващ етап от конкурса за позицията Независим съветник по политики на обществения транспорт по проект „Интегриран градски транспорт на Бургас“

Нов конкурс за избор на Съветник по политиките на обществения транспорт по проект „Интегриран градски транспорт на Бургас"

Крайно класиране от проведен конкурс за Ръководител на Интегрирано звено за изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на Бургас“

Крайно класиране от проведена процедура за структурата на звено за изпълнение на проект "Пречиствателна станция за отпадъчни води - Меден рудник, гр.Бургас - 2 етап: разширение"

Крайно класиране от проведена процедура за избор на управител на Областен информационен център – гр.Бургас

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до явяване на следващ етап от конкурса за позицията Ръководител Интегрирано звено за изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на Бургас“

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до явяване на следващ етап от конкурса за позицията Съветник по политики на обществения транспорт по проект „Интегриран градски транспорт на Бургас“

Крайно класиране за позиция "Управител" в Областен информационен център-гр. Бургас

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до тест за длъжност ръководител звено за изпълнение на проект „Пречиствателна станция за отпадъчни води – кв. Меден Рудник, гр. Бургас"

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до тест за длъжност счетоводител в структурата на Звено за изпълнение на проект „Пречиствателна станция за отпадъчни води – кв. Меден Рудник, гр. Бургас"

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до тест за длъжност технически координатор/инженер в структурата на Звено за изпълнение на проект „Пречиствателна станция за отпадъчни води – кв. Меден Рудник, гр. Бургас

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до тест за длъжност "Управител" в Областен информационен център - Бургас

Конкурс за избор на Технически координатор/инженер в структурата на Звено за изпълнение на проект „Пречиствателна станция за отпадъчни води – кв. Меден Рудник, гр. Бургас

Конкурс за избор на Счетоводител в структурата на Звено за изпълнение на проект „Пречиствателна станция за отпадъчни води – кв. Меден Рудник, гр. Бургас

Ръководител звено за изпълнение на проект „Пречиствателна станция за отпадъчни води – кв. Меден Рудник, гр. Бургас

Крайно класиране на процедурата за избор на ЗИП на проект„Интегриран проект за рехабилитация и разширение на ВиК мрежите в кв. Сарафово, гр. Бургас”

Нов Конкурс за избор на управител в Областен информационен център Бургас

Литература за самоподготовка

Списък на лицата, допуснати до явяване на тест и интервю за позицията Счетоводител в структурата на звено за изпълнение на проект „Интегриран проект за рехабилитация и разширение на ВиК мрежите в кв. Сарафово, гр. Бургас”

Списък на лицата, недопуснати до явяване на тест и интервю за позицията Счетоводител в структурата на звено за изпълнение на проект „Интегриран проект за рехабилитация и разширение на ВиК мрежите в кв.Сарафово, гр.Бургас”

Списък на лицата, допуснати до явяване на тест и интервю за позицията Технически координатор/Инженер във структурата на звено за изпълнение на проект„Интегриран проект за рехабилитация и разширение на ВиК мрежите в кв. Сарафово, гр.Бургас”

Списък на лицата, допуснати до явяване на тест и интервю за позицията Ръководител звено за изпълнение на проект „Интегриран проект за рехабилитация и разширение на ВиК мрежите в кв.Сарафово, гр.Бургас”

Списък на лицата, недопуснати до явяване на тест и интервю за позицията за позицията Ръководител звено за изпълнение на проект „Интегриран проект за рехабилитация и разширение на ВиК мрежите в кв.Сарафово, гр.Бургас”

Конкурс за избор на Ръководител на Интегрирано звено за изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на Бургас“

Конкурс за избор на Съветник по политиките на обществения транспорт по проект „Интегриран градски транспорт на Бургас“

Конкурс за избор на Счетоводител в структурата на Звено за изпълнение на проект „Интегриран проект за рехабилитация и разширение на ВиК мрежите в кв. Сарафово, гр. Бургас”

Конкурс за избор на Технически координатор/инженер в структурата на Звено за изпълнение на проект „Интегриран проект за рехабилитация и разширение на ВиК мрежите в кв. Сарафово, гр. Бургас”

Конкурс за избор на Ръководител звено за изпълнение на проект „Интегриран проект за рехабилитация и разширение на ВиК мрежите в кв. Сарафово, гр. Бургас”

Крайно класиране за експертна длъжност "Информационно обслужване и услуги" в Областен информационен център-гр. Бургас

Крайно класиране за експертна длъжност "Логистика и информация" в Областен информационен център-гр. Бургас

Крайно класиране за експертна длъжност "Комуникация и информация" в Областен информационен център-гр. Бургас

Крайно класиране за позиция "Управител" в Областен информационен център-гр. Бургас

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до тест за експертна длъжност "Информационно обслужване и услуги" в Областен информационен център - Бургас

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до тест за експертна длъжност "Комуникация и информация" в Областен информационен център - Бургас

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до тест за експертна длъжност "Логистика и информация" в Областен информационен център - Бургас

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до тест за длъжност "Управител" в Областен информационен център - Бургас

Конкурс за избор на експерт „Логистика и информация” в Областен информационен център Бургас

Конкурс за избор на експерт „Информационно обслужване и услуги” в Областен информационен център Бургас

Конкурс за избор на управител в Областен информационен център Бургас

Конкурс за избор на експерт „Комуникация и информация” в Областен информационен център Бургас