Кой и как ще получи хранителна помощ

Различни социални програми предоставят хранителни помощи в подкрепа на най-уязвимите и нуждаещи се хора в Бургас