Начальные школы

ОУ "АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ-КОДЖАКАФАЛИЯТА"

ОУ "АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ-КОДЖАКАФАЛИЯТА"

3. Княз Борис I

3. Княз Борис I

ул."Климент Охридски"31
Директор: Жишева
Тел. 056 846052
Пом.Директор: 056 846053
Канцелария: 056 846054
е-mail: [email protected]

ГАЛЕРИЯ

Училището се намира в центъра на гр. Бургас. То е едно от първите учебни заведения в града, със 107-годишна история и с богати традиции. Носител е на орден "Св. Св. Кирил и Методий" І-ва степен. Учебният процес е организиран на две смени: от І до ІV и от V до VІІ клас; в една полудневна група и полуинтернатни групи в начален етап. ОУ "Св. княз Борис І" разполага с 22 модерно оборудвани специализирани кабинета, актова зала, кабинет на педагогическия съветник, медицински кабинет, кабинет по здравно образование, две работилници и две компютърни зали с високоскоростен интернет.

Постоянна грижа на ръководния екип и Училищното настоятелство е непрекъснатото подобряване на условията за обучение, възпитание и труд. За учениците са организирани разнообразни дейности по интереси, както и възможност да получат индивидуална помощ от педагогическия съветник. Училището печели всяка година призови места в състезания по български език и литература, математика и в сферата на художествените дейности. Спортните постижения го нареждат на едно от първите места сред бургаските училища. 100% от завършващите седмокласници ежегодно се приемат в специализирани училища след успешно положени конкурсни изпити. За всички тези успехи решаваща роля има висококвалифицираната преподавателска колегия, която по традиция работи в екип, обича децата, гордее се с техните постижения и провежда ефективен учебно-възпитателен процес

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: www.kniaz-boris.com 

ОУ "Св.Княз Борис I"

1. П.Р.Славейков

1. П.Р.Славейков

4. Васил Априлов

4. Васил Априлов

 

 

5. Братя Миладинови

5. Братя Миладинови

6. Пейо К. Яворов

6. Пейо К. Яворов

7. ОУ "Любен Каравелов"

7. ОУ "Любен Каравелов"

8. ОУ "Георги Бенковски"

8. ОУ "Георги Бенковски"

9. ОУ "Св. Климент Охридски"

9. ОУ "Св. Климент Охридски"

10. ОУ "Антон Страшимиров"

10. ОУ "Антон Страшимиров"

11. ОУ "Елин Пелин"

11. ОУ "Елин Пелин"

ж.к. М.Рудник до бл.430
Директор Дивчева
Тел. 056 852270
Пом.Директори: 056 852426
Канцелария: 056 852426
e-mail: [email protected]

ГАЛЕРИЯ

ОУ "Елин Пелин" е най-новото училище в к-с "Меден рудник". Приема първите си ученици преди 25 години. Независимо от младостта си, училище "Елин Пелин" успя да утвърди и наложи своя авторитет сред бургаските училища. Името му е символ за добра общообразователна подготовка и е емблематично в областта на спорта, изкуствата и математиката. Успешната реализация на учениците е основна цел на висококвалифицирания и всеотдаен педагогически колектив, който отделя голямо внимание на развитието и изявата на личностните качества и дарби на възпитаниците си. В разнообразните извънкласни форми всеки ученик намира подходящо поле за изява.

Училището разполага с просторна и съвременно обзаведена материална база: специализирани кабинети по природни науки, музика, изобразително изкуство, технологии, информационни технологии, физкултурни салони и спортни площадки, библиотека, актова зала, интерактивна зала, модерен ресурсен кабинет, игротеки и училищен стол.

Осигурена е достъпна архитектурна среда.

ОУ "Елин Пелин"

За повече информация посетете нашият сайт на адрес:  www.elinpelin-burgas.com

12. ОУ "Найден Геров"

12. ОУ "Найден Геров"

13. Христо Ботев, кв.Победа

13. Христо Ботев, кв.Победа

14. ОУ "Иван Вазов" - кв. Банево

14. ОУ "Иван Вазов" - кв. Банево

16. ОУ "Христо Ботев" - кв. Ветрен

16. ОУ "Христо Ботев" - кв. Ветрен

18. ОУ "Христо Ботев" - кв. Долно Езерово

18. ОУ "Христо Ботев" - кв. Долно Езерово

19. Св.Св. Кирил и Методий

19. Св.Св. Кирил и Методий

20. ОУ "Христо Ботев" - кв. Сарафово

20. ОУ "Христо Ботев" - кв. Сарафово

ОУ "Васил Левски" - гр. Българово

ОУ "Васил Левски" - гр. Българово

21. ОУ "Христо Ботев" - с. Маринка

21. ОУ "Христо Ботев" - с. Маринка