Публикувани са списъци на допуснати и недопуснати кандидати за експертна длъжност „Информационно обслужване и услуги“ в Областния информационен център

Понедельник, 11 Марта 2013
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Във връзка обявения конкурс за избор на експерт "Информационно обслужване и услуги", са публикувани списъци на допуснати и недопуснати кандидати раздел "Европейски политики и програми" на интернет страницата на Община Бургас.

Умоляваме допуснатите кандидати да се явят във вторник, на 19 март 2013 г. в 9:00ч. в сградата Община Бургас на ул. "Александровска"  26, ет. 3, стая 314. и да носят документ за самоличност.

В 9:10ч. ще бъде проведен тест, състоящ се от 15 въпроса и част за редактиране на текст, в който кандидатите трябва да открият правописни и пунктуационни грешки. Продължителността на теста е 30 минути. След обявяване на резултатите от теста, с кандидатите ще се проведе интервю.

Списъците на допуснати и недопуснати кандидати са публикувани в раздел "Европейски политики и програми" подраздел "Конкурси" на интернет страницата на Община Бургас.

 

Последние новости

Все новости
скачать в формате pdf Количество просмотров: 2989 последнее изменение: 10:36:36, 11 Марта 2013