Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС - "Канализация на с. Изворище и изготвяне на ПУП-ПРЗ за имот 000234 в землището на с. Изворище за изграждане на ПСОВ - с. Изворище, Община Бургас"

Понедельник, 10 Ноября 2008
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:

"Канализация на с. Изворище и изготвяне на ПУП-ПРЗ за имот 000234 в землището на с. Изворище за изграждане на ПСОВ - с. Изворище, Община Бургас".

Материалите за инвестиционното намерение са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8:30 до 12:30 и от 13:15 до 17:15 часа в Дирекция "Опазване на околната среда", ул. "Шейново" N 24, ет.2, стая 1.

 

 

Последние новости

Все новости
скачать в формате pdf Количество просмотров: 6077 последнее изменение: 08:27:19, 10 Ноября 2008