Съобщениe до „Военно Строителство Инженеринг"ЕООД за изготвен проект за ПУП-ПРЗ

Пятница, 19 Марта 2010
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Изх. № 70-В-283 /19.01.10 г.

ДО: "Военно Строителство
Инженеринг"ЕООД
Централна поща - п.к. 41
гр. Бургас

Уведомяваме Ви, че за имот пл.№ 244, местност "Капчето" - землище "Меден Рудник" е изготвен проект за ПУП-ПРЗ.
Същият е изложен в ст. 1 на ТД "Възраждане", всеки ден от 8.30 до 12.30 ч. / тел. 85 23 45 /
На основание чл.128, ал. З и ал. 5 ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез ТД "Възраждане" до Община Бургас, в 30 дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

Гл. специалист АС:
/ К. Грънчарова /

 

Последние новости

Все новости
скачать в формате pdf Количество просмотров: 3897 последнее изменение: 13:18:43, 19 Марта 2010