Инвестиционно предложение на ЕТ "ВАНДАРОС – Петър Вандаров”, гр. Бургас

Пятница, 28 Мая 2010
Публикувано от: Маринета Николова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Експлоатация на автомивка с пречиствателно съоръжение тип "Чистко" за отпадъци - отпадъчни нефтопродукти" с инвеститор ЕТ "Вандарос - Петър Вандаров", гр. Бургас.

Местоположение на инвестиционното предложение - гр. Бургас, кв. Лозово, местност "Хаджитарла", УПИ IV-12, масив 25.

Последние новости

Все новости
скачать в формате pdf Количество просмотров: 4925 последнее изменение: 08:21:07, 28 Мая 2010