Съобщение за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ пл.№113, местност "Кара Баир - Д", землище Меден Рудник ...

Понедельник, 07 Июня 2010
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Община Бургас съобщава, че

Със Заповед №888/12.04.2010г. на Зам.кмета на Община Бургас е одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ пл.№113, местност "Кара Баир - Д", землище Меден Рудник, с идентификатор 07079.8.651 по КК на гр.Бургас. Заповедта е изложена в ТД"Възраждане" - Техническа служба. На основание чл. 215 ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана чрез Община Бургас до Административен съд - Бургас в 14 - дневен срок от получаване на настоящото съобщение.
Съобщението е обнародвано в Държавен вестник бр.42 от 04.06.2010г.

 

Последние новости

Все новости
скачать в формате pdf Количество просмотров: 3744 последнее изменение: 08:52:08, 07 Июня 2010