Съобщение от техническа служба с.Рудник, Община Бургас за одобрен ПУП-ПРЗ за имот пл.№13, масив 27, местност „До село" - землище с.Драганово

Понедельник, 07 Июня 2010
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Съобщение от техническа служба с.Рудник,
Община Бургас


До
Анна Илиева Петкова ,
ж.к. Люлин 39, вх.А
гр.София,

Уведомяваме Ви, че с протокол-решение на ЕСУТ №2 от 21.01.2009г. е одобрен ПУП-ПРЗ за имот пл.№13, масив 27, местност "До село" - землище с.Драганово, състоящ се в урегулиране на имота и обособяване на 14 бр. УПИ, отредени за вилно строителство, свързано с процедура по промяна предназначението на земеделски земя. Същият е изложен в техническа служба с.Рудник, Община Бургас, приемен ден - за справка телефон 05518/23-70 05518/22-23.
На основание чл.128,ал.3 и 5 от ЗУТ можете да подадете писмени искания и възражения в едномесечен срок от получаване на настоящото съобщение.


Връчил:
Гл.спец.АС/Иванка Костова/

Последние новости

Все новости
скачать в формате pdf Количество просмотров: 3887 последнее изменение: 13:49:55, 07 Июня 2010