Инвестиционни предложения на ОБЩИНА БУРГАС

Среда, 30 Июня 2010
Публикувано от: Маринета Николова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционни предложения:

 

"Парцеларен план за водопровод от точката на водовземане от магистрален водопровод "Ясна поляна" до с. Маринка, Община Бургас и водоснабдителна схема за с. Маринка, с. Твърдица, с. Димчево и с. Извор, Община Бургас"

 

"Обслужващи улици и паркинги от о.т. 1170 - о.т. 1245 - о.т. 1244 до о.т. 1171 по плана на ж.к. "Славейков", гр.Бургас"

 

 

Материалите за инвестиционните намерения са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8:30 до 12:30 и от 13:15 до 17:15 часа в Дирекция "Опазване на околната среда", ул. "Шейново" N 24, ет.2 /бивш Профсъюзен дом/.

Последние новости

Все новости
скачать в формате pdf Количество просмотров: 4383 последнее изменение: 09:27:54, 30 Июня 2010