Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Вторник, 06 Июля 2010
Публикувано от: Маринета Николова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:

 

"Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за Южна промишлена зона гр. Бургас, Община Бургас"

 

Материалите за инвестиционното намерение са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8:30 до 12:30 и от 13:15 до 17:15 часа в Дирекция "Опазване на околната среда", ул. "Шейново" N 24, ет.2 /бивш Профсъюзен дом/.

Последние новости

Все новости
скачать в формате pdf Количество просмотров: 4015 последнее изменение: 11:50:54, 06 Июля 2010