Съобщение до Анжело Михов Дянев

Четверг, 04 Ноября 2010
Публикувано от: Радостин Рачев

Община Бургас, на основание чл. 26, ал. 2 от, във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс уведомява Анжело Михов Дянев, че с уведомление № 53-00-209/21.10.2010 г. на Кмета на Община Бургас е започнато административно производство за издаване на заповед, съгласно чл. 65 от Закона за общинската собственост, за изземване на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. "Славейков" бл.34, вх.5, ет.8, ап.среден, което същият държи без основание.

В 3 (три)-дневен срок Анжело Михов Дянев може да получи уведомлението в ОП "Общински имоти" при Община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Шейново" № 24, на който адрес може да представи писмени доказателства, становище, възражения, искания и др.

Последние новости

Все новости
скачать в формате pdf Количество просмотров: 2730 последнее изменение: 10:56:51, 04 Ноября 2010