Съобщение до Никола Ковачев за одобрен ПУП-ПРЗ

Пятница, 05 Ноября 2010
Публикувано от: Димитринка Костадинова

До Никола Иванов Ковачев
ул. "Патриарх Евтимий" №86 ет. 3 ап. 2
гр. Бургас


Уведомяваме Ви , че със Заповед №2277 /12. 08. 2010г. на зам. Кмет на Община Бургас е одобрен ПУП-ПРЗ за имот №45 масив №24 местност "Шосе бою" землище кв. Ветрен
Заповедта е изложена в стая №6 техническа служба кв. Ветрен и може да се запознаете с нея всеки работен ден от понеделник до четвъртък от 8,30 до 12,30 часа. Възражение по същата може да направите в 14-дневен срок от уведомяването Ви, съгласно чл. 130 от ЗУТ, до Административен съд, чрез ТД "Освобождение". Същото следва да бъде направено в два екземпляра.

Гл. специалист "АС"
М. Танева

Последние новости

Все новости
скачать в формате pdf Количество просмотров: 3058 последнее изменение: 15:13:38, 05 Ноября 2010