Съобщение за обнародвани в Държавен вестник решения на Общински съвет - Бургас

Понедельник, 08 Ноября 2010
Публикувано от: Стефан Минчев

Община Бургас съобщава, че

В Държавен вестник бр. 87 от 05.11.2010 г. са обнародвани следните решения на Общински съвет - Бургас:

 

- Решение № 38-28/23.09.10 г. за одобряване на Подробен устройствен план - План за улична регулация на ул. "Алеко Константинов" о.т. 51 - о.т. 53 и ул. "Хан Аспарух" о.т. 9 - о.т. 47а и изменение на ПУП-ПРЗ на кв. 106 по плана на ЦГЧ Бургас (нов идентификатор 07079.612.305 по КК), състоящо се в промяна на регулационната граница на УПИ І, като същата се провежда по имотната граница на имот 07079.612.305 по КК и предвиждане на нов УПИ ІІ - за ТП, съгласно кафявите линии и надписи върху плана проект;

 

- Решение № 38-29/23.09.10 г. за одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на кабел 20кV за външно ел. захранване на "Цех за сапани и текелажни изделия" в имот 6, масив 65, местност Сулу дере, зeмлище Меден рудник - идентификатор 07079.9.341 .

 

 

Последние новости

Все новости
скачать в формате pdf Количество просмотров: 3021 последнее изменение: 12:55:06, 08 Ноября 2010