Съобщение до Тодор Мушков за одобрен ПУП-ПРЗ за имот пл.№13 и 14, масив 34, местност "Карабалъка" - землище с.Рудник

Понедельник, 08 Ноября 2010
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Съобщение
от техническа служба с.Рудник,Община Бургас

 

 

До Тодор Христов Мушков
ул."Фердинандова" №78, вх.4, ет.2, ап.11
гр.Бургас


Уведомяваме Ви ,че с протокол-решение на ЕСУТ 25/ 24.08.2010г. е одобрен ПУП-ПРЗ за имот пл.№13 и 14, масив 34, местност "Карабалъка" - землище с.Рудник, състоящ се в урегулиране на имота свързано с процедура по промяна предназначението на земеделски земя за фотоволстаични системи.
Същият е изложен в техническа служба с.Рудник, Община Бургас, приемен ден вторник и четвъртък от 8,30-12,30 часа за справка телефон 05518/23-70 05518/22-23 .
На основание чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ можете да подадете писмени искания и възражения в едномесечен срок от получаване на настоящото съобщение.

Връчил:
Гл.спец.АС /Иванка Костова/

Последние новости

Все новости
скачать в формате pdf Количество просмотров: 4103 последнее изменение: 15:55:17, 08 Ноября 2010