Общински лечебни заведения

Страницата съдържа бързи връзки: 1."Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД 2. "Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания - Бургас" ЕООД 3. "Център за кожно-венерически заболявания - Бургас" ЕООД 4. "Център за психично здраве "Проф. д-р Иван Темков"- Бургас" ЕООД 5. "Диагностично-консултативен център 1 - Бургас" ЕООД 6. "Диагностично-консултативен център 2 - Бургас" ЕООД 7. "Медицински…