Объявления и сообщения

Съобщение до Слав Славов за одобрен ПУП-ПРЗ за имот пл.№20,масив 147, местност „Шосеен път"

ОБЩИНА БУРГАС - ТД"ОСВОБОЖДЕНИЕ"   ДОСЛАВ РАЙЧЕВ СЛАВОВЖ.К."ИЗГРЕВ"БЛ.55,ВХ.11,ЕТ.3ГР.БУРГАС Уведомяваме Ви, че със Заповед № 1443/25.05.2010 г. на зам.-кмета на Община Бургас е одобрен ПУП-ПРЗ за имот пл.№20,масив 147, местност "Шосеен път", землище на гр.Бургас, състоящ се в урегулиране и обособяване на УПИ V-20.Заповедта е изложена в стая № 19 на ІІ-ри етаж в сградата на ТД"Освобождение" и можете да се запознаете с нея всеки работен…

Съобщение до Стефан Стефанов за одобрен ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-20, масив 143 по плана на местност „Мадика"

ОБЩИНА БУРГАС - ТД"ОСВОБОЖДЕНИЕ"   До Стефан Киряков Стефанов"Каргоинспекшън"Ул."Оборище" № 72Гр.Бургас   Уведомяваме Ви,че със Заповед № 1898/06.07.2010 год. на Зам.-кмета на Община Бургас е одобрен ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-20, масив 143 по плана на местност "Мадика", землище на гр.Бургас, състоящ се в преотреждането му от: "За складова база за промишлени стоки и офиси" в:"За складова база за промишлени стоки ,офиси и мобилна станция".Заповедта…

Съобщение за обществено обсъждане на проект за изменение на ТУП/ОУП/ и ПУП/ПРЗ - местност „Кюшето", кв. Сарафово, град Бургас.

ОБЯВЛЕНИЕ Община Бургас съобщава, че на основание чл.121, ал.1 и във връзка с чл.128, ал.5 от ЗУТ на 19.08.2010 г. от 16.30 ч в залата на читалището в кв.Сарафово ще се проведе Обществено обсъждане на проект за изменение на ТУП/ОУП/ и ПУП/ПРЗ - местност "Кюшето", кв. Сарафово, град Бургас.  

Съобщение на Община Бургас относно ремонт на ул. "Гладстон"

От 10.08.2010 г. ул. "Гладстон" преминава от еднопосочно движение в двупосочно до приключване на пътните ремонти в района. Забранява се паркиране на моторни превозни средства.

До всички заинтересовани собственици на УПИ VІІ – 198, кв. 17, к-с „Лазур”, Община Бургас

Уведомяваме Ви, че на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ е издадено разрешение за строеж № 10-"З"/20.05.2010 за "Гараж - допълващо застрояване" в кв. 17, УПИ VІІ-198 по плана на к-с "Лазур", гр. Бургас на името на Петър Атанасов Попов. На основание чл. 149, ал.3 от ЗУТ, разрешението за строеж подлежи на обжалване пред Дирекцията за национален и строителен контрол чрез Община гр. Бургас в 14 - дневен срок от датата на получаване на настоящото…

Съобщение за провеждане на Обществено обсъждане на проект за изменение на ТУП/ОУП/ и ПУП/ПРЗ - местност „Кюшето", кв. Сарафово

ОБЯВЛЕНИЕ Община Бургас съобщава, че на основание чл.121, ал.1 и във връзка с чл.128, ал.5 от ЗУТ на 17.08.2010 г. от 15.30 ч в Голямата зала на Общината ще се проведе Обществено обсъждане на проект за изменение на ТУП/ОУП/ и ПУП/ПРЗ - местност "Кюшето", кв. Сарафово, град Бургас  

Съобщение до Таня Иванова за изготвен проект ПУП-ПРЗ за имот с пл.№№3 в масив 38,местност „Курт тепе", гр.Бургас

Съобщение за изготвен проект ПУП-ПРЗ за имот с пл.№№3 в масив 38,местност "Курт тепе", гр.Бургас Община БургасТД"Изгрев" До Таня Иванова Иванова к-с"Братя Миладинови" бл.57 вх.1 гр.Бургас Уведомяваме Ви, че със заповед №1136/27.04.2010г.на Кмета на Община Бургас е одобрен ПУП-ПРЗ за имоти с пл.№№3, масив 38,местност "Курт тепе",гр.Бургас. Същия е изложен в стая №3 на ТД"Изгрев" всеки ден от 8.30 до 12.30ч.На основание чл.125,ал.1 и ал.5…

Съобщение до Емил Никотов за изготвен проект ПУП-ПРЗ за имот с пл.№№3 в масив 38, местност „Курт тепе", гр.Бургас

Съобщение за изготвен проект ПУП-ПРЗ за имот с пл.№№3 в масив 38,местност "Курт тепе", гр.Бургас   Община БургасТД"Изгрев" До Емил Георгиев Никитов ул."Средна гора"№27 ет.3 гр.Бургас Уведомяваме Ви, че със заповед №1136/27.04.2010г.на Кмета на Община Бургас е одобрен ПУП-ПРЗ за имоти с пл.№№3, масив 38,местност "Курт тепе",гр.Бургас. Същия е изложен в стая №3 на ТД"Изгрев" всеки ден от 8.30 до 12.30ч.На основание чл.125,ал.1 и ал.5 от…