Объявления и сообщения

Заповед за принудително преместване на ИУ МПС

Община Бургас обявява издадена заповед за принудително преместване на ИУМПС.

В Държавен вестник са обнародвани решения на Общински съвет - Бургас

Община Бургас съобщава, че В Държавен вестник бр.4 от 12.01.2011г. са обнародвани следните решения на Общински съвет - Бургас:   - Решение № 40-15/21.10.10г. с което Общинският съвет - Бургас, дава предварително съгласие, със срок на валидност 3 години, за промяна предназначението на част от имот пл.№ 136, масив 27, местност "Пиринч тарла" - землище кв.Ветрен, гр.Бургас, с площ 7926кв.м., целия имот с площ 13,463дка, с начин на трайно ползване…

ТД "Освобождение" уведомява Михаил Житаров, Росица Стефанова, Красимир Янков, Кольо Петков, Димитър Арнаудов, Кристин Арнаудова, Петко Бачийски, "Мега-ком" ООД за одобрен ПУП-ПРЗ

ТД "ОСВОБОЖДЕНИЕ" ДО94-Н-330/ 12.01.2011г. Михаил Иванов Житаров Бургас, ул."П.Евтимий" №8 /за имот 44мас.105/ Уведомяваме Ви, че за масив 105 имот пл.№27, м-т "Курт тепе" з-ще гр.Бургас е изготвен проект за ПУП-ПРЗ с отреждане "За складова база за промишлени стоки" свързано с процедура по промяна предназначението на земеделска земя. Същият е изложен в стая №19 на ІІ-ри етаж в ТД"Освобождение" всеки ден от 8,30часа до 12.30часа. тел. за…

Заповеди за принудително преместване на ИУМПС

Община Бургас обявява издадени заповеди за Принудително преместване на ИУМПС.

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 13.01.2011 г. (четвъртък) от 14.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 13 януари 2011 г.  (четвъртък) от 14.00 часа, когато комисия назначена със заповед на Лорис Мануелян - заместник кмет на Община Бургас, ще отваря оферти на участниците в обществена поръчка с предмет: "Закупуване и гаранционно обслужване на един брой фабрично нов лекотоварен автомобил тип микробус за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж, Бургас."  …

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 14.01.2011 г. (петък) от 11.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 14 януари 2011 г.  (петък) от 11.00 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет инж.Костадин Марков на Община Бургас, ще отваря оферти на участниците в обществена поръчка с предмет: "Реконструкция на улица "Цар Калоян" от о.т. 493-495-479-506-471-463-457-451-510-443-441-427-431-419-416-409-412- до о.т.405, в участъка от бул. "Иван Вазов" до бул."Сан Стефано" по плана на ж.к "Възраждане", гр.Бургас…

Съобщение до кандидатите за преброители и контрольори в Преброяване '2011

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ 2011, Обявяваме ви Списък на одобрените преброители, контрольори и резерви, с които след проведено обучение ще се подпише договор за участие в Преброяване 2011. Пълната информация, ще намерите чрез клик на банера за Преброяване на населението: http://www.burgas.bg/bg/info/index/561

Съобщение до Еленка Михайлова, Диана Арабаджиева, Мата Димитрова, Недялка Димитрова, Таню Милчев, Илия Милчев, Пенка Михайлова

ДОЕЛЕНКА ЯНЕВА МИХАЙЛОВАЖ.К. "БР. МИЛАДИНОВИ"БЛ.89, ВХ.1, ЕТ.3, АП.6ГР. БУРГАС ДИАНА ЯНЕВА АРАБАДЖИЕВАЖ.К. "ИЗГРЕВ"Бл.53, ВХ.5, ЕТ.11, АП.6ГР. БУРГАС МАТА СТОЯНОВА ДИМИТРОВАУЛ. "ОБХОДНА" №137ГР. БЪЛГАРОВО НЕДЯЛКА КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВАЖ.К. "ИЗГРЕВ" Бл.57, ВХ.2, ЕТ.1, АП.1ГР. БУРГАС ТАНЮ ИВАНОВ МИЛЧЕВУЛ. "П.Р. СЛАВЕЙКОВ"№5ГР. БЪЛГАРОВО ИЛИЯ ИВАНОВ МИЛЧЕВУЛ. "ГАРОВА" №5, ВХ.3, ЕТ.5, АП.14ГР. АЙТОС ПЕНКА ИВАНОВА МИХАЙЛОВАЖ.К."М. РУДНИК" БЛ. 81, ВХ.5,…