Объявления и сообщения

Съобщение до собственик на имот в местността "Бургаски път" - землище с.Рудник

До Зухер Ибрахим МохамедГр.София, район Подуяне,ул"Уошбърн" № 9   Г-н Махамeд ,Уведомяваме Ви , че в съседство на Ваш наследствен имот пл.№ 054005 в масив 54 в местността "Бургаски път"-землище с.Рудник е изготвен ПУП-ПРЗ за изграждане на "Склад за метали и офиси".Проекта е приет на ЕСУТ с протокол № 35/ 05.11.2008г. и е изложен в техническа служба с.Рудник.Приемен ден : вторник, четвъртък и петък.Телефон за връзка : 05518/ 23-70/техническа…

Съобщение до собственика на имот в местността "Бургаски път"-землище с.Рудник

До Цветанка Асенова ЖелязковаГр.София, ж.к."Дианабад" № 33,вх.Д,ет.4,ап.103 Г-жо Желязкова ,Уведомяваме Ви, че в съседство на Ваш наследствен имот пл.№054030 в масив 54 в местността "Бургаски път"-землище с.Рудник е изготвен ПУП-ПРЗ за изграждане на "Склад за метали и офиси".Проекта е приет на ЕСУТ с протокол № 35/ 05.11.2008г. и е изложен в техническа служба с.Рудник.Приемен ден: вторник, четвъртък и петък.Телефон за връзка : 05518/…

Инвестиционно предложение на “Бургасцвет-Баев” ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: “Покупка на специализирана земеделска техника и прикачен инвентар за оранжерийно производство на цветя и поддържане на зелени площи” – Проект…

На 14.02.2009г. от 11.00 ч. до 15.00 ч. тролейбусния транспорт ще бъде заменен с автобусен

На 14.02.2009г. от 11.00 ч. до 15.00 ч. се налага неотложен ремонт на контактната мрежа за тролейбусен транспорт на кръстовище Созопол -М.Рудник. В тази връзка в посочения период тролейбусния транспорт ще бъде заменен с автобусен.

Издадено е разрешение за строеж за зала за игрални автомати-преустройство на името на „Монако 2008" ООД съгласно одобрени проекти

До собствениците Адрес: гр.Бургас, в бл. 393, к-с "М.Рудник" кв. 130. УГ1И III Уведомяваме Ви на основание чл. 149, ал. I, ЗУТ . че е издадено разрешение за строеж № В-10/ 09.02.09 г. за Зала за игрални автомати-преустройство на съществуващо ЗОХ кафе-аперитив в жилищна група с търговска част в кв. 130 УПИ III 43 на името на "Монако 2008" ООД съгласно одобрени проекти.На основание чл. 149, ал. 3. ЗУТ, разрешението за строеж подлежи на обжалване…

Изготвен е проект за частично изменение на ПУП кв. № 33, УПИ VI, VII, VIII и IX

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕадрес: гр. Бургас, к-с "М.Рудник" бл.74 вх.1. вх.2, вх.4, вх.5, вх.6 Уведомяваме Ви, че за кв. № 33, УПИ VI, VII, VIII и IX е изготвен проект за частично изменение на ПУП. Същият е изложен в ст. 2 на ТД "Възраждане", всеки ден от 08,30 до 12,00 ч. На основание чл.128, ал. 3 и ал. 5 ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез ТД "Възраждане" до Община Бургас, в 14 дневен срок от връчването на…

Приет е ПУП-ПРЗ за имот пл.7 в масив 27 в местността "До село"

До Антония Динева РадановаГр.Бургас, к-с"Изгрев", бл.53, вх.4, ет.9Г-жо Раданова, Уведомяваме Ви, че с протокол № 17 /11.06.2008г. на ЕСУТ е приетПУП-ПРЗ за имот пл.7 в масив 27 в местността " До село" - землищес.Драганово, Община Бургас с отреждане за "Фотоволтаична система заел.енергия от възобновяеми източници- слънчева светлина".Проекта е изложен в техническа служба с.Рудник, Община Бургас. Телефон за връзка : 05518 / 23-70.Гл.спец.АС:Иванка…

Инвестиционно предложение на "Явор 2000” ЕООД, гр. Ахелой

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: “Преустройство на склад N 1 в Складова база "Корал 21”, гр. Бургас, ул. "Индустриална” 47 в Цех за мебели по поръчка” с инвеститор "Явор 2000” ЕООД,…