Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Публикувано на: Пятница, 20 Августа 2010
Валидно до: Пятница, 20 Августа 2010, 10:10

"Изготвяне на проект за изменение на ТУП /ОУП/ за територията на гр. Българово, с. Миролюбово, с. Брястовец, с. Изворище, с. Драганово, с. Рудник, с. Черно море, с. Братово и с. Равнец и техните землища"

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2010-0037


скачать в формате pdf Количество просмотров: 4046 последнее изменение: 10:00:00, 20 Августа 2010