Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Публикувано на: Вторник, 24 Августа 2010
Валидно до: Вторник, 24 Августа 2010, 09:18

"Избор на финансова институция за предоставяне на целеви дългосрочен, инвестиционен банков кредит на Община Бургас, в размер на 10 000 000 (десет милиона) лева"

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2010-0041


скачать в формате pdf Количество просмотров: 3780 последнее изменение: 08:57:35, 24 Августа 2010