Продължение на заседание на комисия за разглеждане и оценяване на ценови оферти за обект:

Продължение на заседание на комисия за разглеждане и оценяване на ценови оферти за обект:

Публикувано на: Пятница, 27 Августа 2010
Валидно до: Пятница, 27 Августа 2010, 15:35

Текущ ремонт на Защитено жилище за хора с умствена изостаналост по проект "Красива България" - мярка 02-01 "Защитено жилище"


скачать в формате pdf Количество просмотров: 3827 последнее изменение: 15:30:53, 27 Августа 2010