Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 16.02.2011 г. (сряда) от 16.00 часа, във връзка с отваряне на ценови оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 16.02.2011 г. (сряда) от 16.00 часа, във връзка с отваряне на ценови оферти за обществена поръчка

Публикувано на: Вторник, 15 Февраля 2011
Валидно до: Среда, 16 Февраля 2011, 16:18

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 16 февруари 2011 г.  (сряда) от 16.00 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет Атанаска Николова на Община Бургас, ще отваря ценови оферти на участниците в обществена поръчка с предмет:

"Канализация и ПСОВ гр.Българово, подобекти:
1. Довеждащ колектор и водопровод до ПСОВ, гр.Българово
2. Канализация за битови отпадни води -гр.Българово -I етап"

скачать в формате pdf Количество просмотров: 3442 последнее изменение: 14:48:25, 15 Февраля 2011