Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 04.04.2011 г. (понеделник) от 14.00 часа, във връзка с отваряне на ценови оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 04.04.2011 г. (понеделник) от 14.00 часа, във връзка с отваряне на ценови оферти за обществена поръчка

Публикувано на: Пятница, 01 Апреля 2011
Валидно до: Понедельник, 04 Апреля 2011, 15:30

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 4 април 2011 г.  (понеделник) от 14.00 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет на Община Бургас инж.Костадин Марков, ще отваря ценови оферти на участниците за обществена поръчка с предмет:

"Упражнение на независим строителен надзор в проектирането и строителството за обект: Извършване на рехабилитация и водоснабдителни и канализационни мрежи в кв."Меден рудник" в гр.Бургас", вкл. строителен надзор и оценка на съотвествието", финансирана по ОП "Околна среда 2007-2013 г."


скачать в формате pdf Количество просмотров: 3703 последнее изменение: 12:10:50, 01 Апреля 2011