Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 15.04.2011 г. (петък) от 10.00 часа, във връзка с отваряне на ценови оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 15.04.2011 г. (петък) от 10.00 часа, във връзка с отваряне на ценови оферти за обществена поръчка

Публикувано на: Вторник, 12 Апреля 2011
Валидно до: Пятница, 15 Апреля 2011, 10:40

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 15 април 2011 г.  (петък) от 10.00 часа, комисия назначена със заповед на заместник кмет на Община Бургас инж.Костадин Марков, отваря ценови оферти на участниците за обществена поръчка с предмет:

"Транспортен подход към бл.7 и 7А, ж.к. Славейков, гр.Бургас в участъка от о.т. 1403 -400-1390 и кръстовището при о.т. 1400"


скачать в формате pdf Количество просмотров: 3884 последнее изменение: 16:23:29, 12 Апреля 2011