Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 27.04.2011 г. (сряда) от 9.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 27.04.2011 г. (сряда) от 9.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

Публикувано на: Вторник, 26 Апреля 2011
Валидно до: Среда, 27 Апреля 2011, 09:30

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 27 април 2011 г.  (сряда) от 9.00 часа, комисия назначена със заповед на заместник кмет на Община Бургас инж.Костадин Марков, отваря оферти на участниците в обществена поръчка с предмет:

"Реконструкция, благоустрояване и паркоустрояване на детска площадка кв.Сарафово между ул."Ангел Димитров", ул."Комсомолска", ул."Драва", УПИ I, кв.47, идентификатор на кадастрална карта №820.566 кв.Сарафово гр.Бургас - ЕТАП I"


скачать в формате pdf Количество просмотров: 4169 последнее изменение: 11:55:31, 26 Апреля 2011