Инвестиционно предложение на "АНДЕЛА” АД

Инвестиционно предложение на "АНДЕЛА” АД

Публикувано на: Среда, 14 Января 2009
Валидно до: Среда, 14 Января 2009, 08:54

Община Бургас

съобщава, че във връзка с
изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: “Изграждане на локална ПСОВ на кариера "Горно Езерово” за добив на инертни материали” с инвеститор “Андела” АД, гр. Бургас.

Местоположение на инвестиционното предложение – гр. Бургас, кв. Горно Езерово, им. 000047 в землището на кв. Горно Езерово.


скачать в формате pdf Количество просмотров: 6642 последнее изменение: 08:54:27, 14 Января 2009