Изготвен е проект за частично изменение на ПУП кв. № 33, УПИ VI, VII, VIII и IX

Изготвен е проект за частично изменение на ПУП кв. № 33, УПИ VI, VII, VIII и IX

Публикувано на: Среда, 11 Февраля 2009
Валидно до: Среда, 25 Февраля 2009, 08:52

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ
адрес: гр. Бургас, к-с "М.Рудник" бл.74 вх.1. вх.2, вх.4, вх.5, вх.6

Уведомяваме Ви, че за кв. № 33, УПИ VI, VII, VIII и IX е изготвен проект за частично изменение на ПУП.

Същият е изложен в ст. 2 на ТД "Възраждане", всеки ден от 08,30 до 12,00 ч.

На основание чл.128, ал. 3 и ал. 5 ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез ТД "Възраждане" до Община Бургас, в 14 дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

 


скачать в формате pdf Количество просмотров: 5505 последнее изменение: 08:52:54, 11 Февраля 2009